RODO

RODO w HAND to HAND

W związku z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącymi ochrony danych osobowych (zwanymi w skrócie RODO) pragniemy poinformować, że dane osobowe uczestników zajęć HAND to HAND znajdujące się w naszym posiadaniu są chronione. Dokonaliśmy wszelkich starań, aby dbać o ich bezpieczeństwo. Dane są przetwarzane wyłącznie na potrzeby związane z realizacją działań wobec Uczestników zajęć, przysługuje im prawo dostępu do swoich danych osobowych celem ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.

Administratorem danych osobowych dzieci i młodzieży korzystających z zajęć i treningów HAND to HAND oraz ich rodziców/opiekunów jest Klub Sportowy „HAND to HAND 1”.

Administratorem danych osobowych osób dorosłych korzystających z zajęć HAND to HAND jest przedsiębiorstwo „HAND to HAND Jacek Sennewald”

Szczegółowe informacje są zawarte w:

Innych informacji udzielamy pod adres email: sekretariat@handtohand.pl

Informacje

Skip to content