zajęcia dla dorosłych

Zumba

Taniec i aerobik w jednym

ZUMBA, czyli połą­cze­nie tańca i aero­biku w ryt­mach latino. Zaję­cia bardzo ener­ge­tyczne i rado­sne z dużą dawką muzyki i tańca. Kszta­ł­tują ciało i popra­wiają kon­dy­cję fizyczną.

Zumba Gold to program skierowany do wszystkich, którzy długo nie praktykowali żadnej aktywności fizycznej lub ze względu na problemy z nadwagą, stawami czy kręgosłupem mają ograniczone możliwości treningowe. To zajęcia przeznaczone dla osób zaczynających przygodę z Zumbą, dla kobiet w ciąży i Pań, które chciałyby wrócić do formy po porodzie. To również doskonała propozycja dla osób po urazach i zabiegach, chorujących na cukrzycę, nadciśnienie, choroby stawów i dla osób w wieku 50+.

Zajęcia oparte są na podobnej formule, co Zumba klasyczna, a podstawowa różnica dotyczy intensywności i tempa oraz bardzo prostych choreografii do rytmów takich jak: merengue, salsa, cumbia, taniec brzucha, tango, flamenco.

Zumba Gold wpływa na ogólne zwiększenie siły fizycznej i wydolności, zwiększenie zakresu wykonywanych ruchów oraz uzyskanie, utrzymanie i poprawę elastyczności mięśni.

Zumba Gold to:

  • poprawa wydolności układu krążenia
  • poprawa gęstości tkanki kostnej, zapobieganie osteoporozie
  • poprawa równowagi i koordynacji ruchów

a w rezultacie szybsze spalanie kalorii, poprawa sylwetki, lepsza kondycja i większa możliwość bezbolesnego wykonywania codziennych zajęć.

Zumba Gold to pełniejszy wypoczynek, który pomoże Wam na zmniejszenie depresji i stresu a jednocześnie pozwoli na podniesienie jakości życia.

Zumba Toning – To zajęcia taneczne, które łączą ćwiczenia typu cardio z ćwiczeniami modelującymi odbywającymi się w rytm gorących latynoamerykańskich tańców. Podczas treningu używa się lekkich ciężarków. Ćwiczenia pomagają spalać tkankę tłuszczową, także w najtrudniejszych partiach jak: brzuch, uda i pośladki. Trening działa też wzmacniająco na mięśnie ramion.

Regularne treningi Zumby Toning pozwolą na uzyskanie następujących efektów:

  • zwiększenie efektów odchudzania
  • podczas Zumba Toning szybciej i skuteczniej spalasz tłuszczu niż podczas samodzielnego treningu siłowego. Warto zaznaczyć, że średnio godzina tańca w ramach zumby z ciężarkami owocuje spaleniem 600 kcal!
  • wyrzeźbiona sylwetka bez nadmiernej rozbudowy mięśni
  • nie musisz się obawiać, że w wyniku treningów Zumba Toning uzyskasz zbyt atletyczną sylwetkę. Ciało stanie się smuklejsze, wzmocnione i ujędrnione, a jednocześnie zachowasz kobiece kształty.
  • poprawa krążenia, lepsza praca serca i dotlenienie organizmu;
  • zwiększenie koordynacji ruchowej, sprawności i zręczności.

Zumba Toning to ponadto świetna zabawa i sposób na odstresowanie się. Taneczny trening z towarzyszeniem muzyki da ci dużo radości, rozluźni i naładuje pozytywną energią na wiele następnych dni. W zajęciach może uczestniczyć każda osoba, niezależnie od wieku i płci.

Gdzie?

W siedzibie Szkoły Tańca HAND to HAND, sala 218 w CH LAND przy ul. Wałbrzyskiej 11, Warszawa

Kiedy?

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy, soboty

Prowadzący

Zajęcia pro­wa­dzi Klaudia Kalinowska

HONORUJEMY KARTY

MultiSport, FitProfit, OK system

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie doradzimy!

Klau­dia Kalinowska

Instruk­tor Zumby i zumby gold, Instruk­tor I i II stop­nia Jum­ping Frog, Nau­czy­cielka tańca, z wyksztal­ce­nia żywie­nio­wiec oraz kosme­tyczka. Należy do świa­to­wej orga­ni­za­cji instruk­to­rów Zumba Instruc­tor Network. Była tan­cerka zawo­dowa tańców laty­no­skich. Taniec jest jej pasją od dziecka, swoją przy­godę z tańcem roz­po­częła mając zale­d­wie 5 lat. Nale­żała do wielu for­ma­cji tanecz­nych takich jak: „Luzik”, „Luz”, „Volt” – w Egur­rola Dance Studio, „Groove Up”, „Los Baila­do­res” zwanej obec­nie Rewia Tan­ce­rze.pl, „Sal­sHall Orto­dox”.

Uczęsz­czała do naj­lep­szej w Polsce sekcji aero­biku spor­to­wego w Szkole Głów­nej Gospo­dar­stwa Wiej­skiego. W swoim dorobku tanecz­nym uczest­ni­czyła w: corocz­nych Mistrzo­stwach Polski, Mistrzo­stwach Świata, w licz­nych wystę­pach tele­wi­zyj­nych w pro­gra­mach takich jak: „Syl­we­ster z Jedynką”, „Mini Play­back Show”, „5–10-15”, BBC pro­mu­ją­cym Sto­licę, na kon­cer­tach Majki Jeżow­skiej, Gro­ove­bu­sterz, Ramony Rey oraz brała udział w licz­nych poka­zach, tur­nie­jach i w wyda­rze­niach kul­tu­ral­nych.

Poch­wa­lić się może zna­jo­mo­ścią i umie­jęt­no­ścią wielu stylów tańca, które wyko­rzy­stuje na swoich zaję­ciach tj.: Disco Dance, Disco Show, Taniec Nowo­cze­sny, Jazz, Hip Hop, Dance Vide­oklip, Can Can, Dan­ce­hall, Samba Bra­zy­lij­ska Rewiowa, Afro, Salsa solo, Taniec Brzu­cha, Taniec Hawaj­ski – Hula, Reg­ga­eton, Taniec indyj­ski. Pogodna i zawsze uśmiech­nięta, pra­gnąca poma­gać innym ludziom. Wyróż­nia się dużą wyobraź­nią ruchową i kre­atyw­no­ścią.

Na zaję­ciach daje z siebie 100% ener­gii. Naj­waż­niej­szą nagrodą dla Niej jest zado­wo­le­nie i uśmiech na twa­rzach uczest­ni­ków zajęć.

Informacje

Skip to content