zajęcia dla dzieci i młodzieży

Akrobatyka

Tre­ningi ogól­no­ro­zwo­jowe z nauką ele­men­tów gim­na­styki i akro­ba­tyki. Począw­szy od pro­stych ele­men­tów typu prze­wroty w przód/tył, stanie na rękach, przerzuty bokiem (gwiazda), nauka podporu łukiem z leżenia tyłem (mostek), przejście w przód/tył do salt typu machowe oraz flik fla­k’ów.

Zaję­cia Akrobatyki są dedy­ko­wa­nie dzie­ciom i młodzieży w wieku 3–18 w grupach o różnym poziomie zaawansowania

Gdzie?

W siedzibie Szkoły Tańca HAND to HAND, sala 218 w CH LAND przy ul. Wałbrzyskiej 11, Warszawa

Kiedy?

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki i soboty

Prowadzący

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie doradzimy!

Bartosz Oset

W trakcie przygotowania

Informacje

Skip to content