zajęcia dla dorosłych

Modern Jazz

Modern Dance jest odmianą taneczno-ruchową, w której tan­cerz poka­zuje swoje emocje. Jest cha­rak­te­ry­styczny dla tańca wyra­zi­stego. Cha­rak­te­ry­styczną cechą modern dance są płynne ruchy zaczerp­nięte z kla­syki i uło­że­nie stóp z zaczerp­nięte z tańca jaz­zo­wego.

Modern można tań­czyć już w przed­szkolu, ale z uwagi na wyra­zi­stość jaką powi­nien zawie­rać i emocje jakie prze­ka­zuje, w naszej szkole tańca pro­po­nu­jemy je dzie­ciom od 8 roku życia.

Gdzie?

W siedzibie Szkoły Tańca HAND to HAND, sala 218 w CH LAND przy ul. Wałbrzyskiej 11, Warszawa

Kiedy?

Zajęcia odbywają się w piątki

Prowadzący

Zajęcia pro­wa­dzi Marta Małasiewicz

HONORUJEMY KARTY

MultiSport, FitProfit, OK system

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie doradzimy!

Marta Małasiewicz

W trakcie przygotowania

Informacje

Skip to content