nasze sale

Sala duża

Doskonale nadaje się na zajęcia indywidualne, warsztaty tanecznie, konferencje, imprezy/przyjęcia okolicznościowe itp.

 • podłoga z paneli przykrytych wykładziną baletową o wymiarach 15,5 x 8 m., sprężynuje podczas tańca
 • lustra
 • nagłośnienie
 • klimatyzacja i wentylacja
 • krzesła, stoły
 • W lokalu znajdują się szatnie z łazienkami i WC

Sala średnia

Doskonale nadaje się na zajęcia indywidualne, warsztaty tanecznie, konferencje, imprezy/przyjęcia okolicznościowe itp.

 • podłoga z desek drewnianych o wymiarach 13 x 8 m., sprężynuje podczas tańca
 • lustra
 • nagłośnienie
 • klimatyzacja i wentylacja
 • krzesła, stoły
 • w lokalu znajdują się szatnie z łazienkami i WC

Sala gim­na­styczna

Dosko­nale nadaje się na orga­ni­za­cję zajęć akro­ba­tyki spor­to­wej i rekre­acyj­nej oraz gim­na­styki spor­to­wej w formie zespo­ło­wej i indy­wi­du­al­nej oraz warsz­taty taneczne dla małych grup itp. 

 • podłoga wyło­żona wykładziną baletową
 • wymiary sali 12 x 4
 • dodat­kowa ścieżka mate­ra­cowa, air truck i mate­race o gru­bo­ści 5 cm
 • odskocz­nia
 • lustra
 • nagło­śnie­nie
 • klimatyzacja i wen­ty­la­cja
 • w lokalu znajdują się szatnie z łazienkami i WC

Sala baletowa

Doskonale nadaje się na zajęcia indywidualne, warsztaty tanecznie, itp.

 • podłoga z desek drewnianych pokryta wykładziną baletową z odpowiednim podkładem o wymiarach 13 x 8 m.
 • lustra
 • nagłośnienie
 • klimatyzacja i wentylacja
 • drążki baletowe regulowane i mobilne
 • w lokalu znajdują się szatnie z łazienkami i WC

Informacje

Skip to content