nasze sale

Sala duża

Doskonale nadaje się na zajęcia indywidualne, warsztaty tanecznie, konferencje, imprezy/przyjęcia okolicznościowe itp.

 • podłoga z paneli o wymiarach 15,5 x 8 m., sprężynuje podczas tańca
 • lustra
 • nagłośnienie
 • klimatyzacja i wentylacja
 • krzesła, stoły
 • przebieralnia z łazienkami i WC

Sala średnia

Doskonale nadaje się na zajęcia indywidualne, warsztaty tanecznie, konferencje, imprezy/przyjęcia okolicznościowe itp.

 • podłoga z paneli o wymiarach 15,5 x 8 m., sprężynuje podczas tańca
 • lustra
 • nagłośnienie
 • klimatyzacja i wentylacja
 • krzesła, stoły
 • przebieralnia z łazienkami i WC

Sala gim­na­styczna

Dosko­nale nadaje się na orga­ni­za­cję zajęć akro­ba­tyki spor­to­wej i rekre­acyj­nej oraz gim­na­styki spor­to­wej w formie zespo­ło­wej i indy­wi­du­al­nej oraz warsz­taty taneczne itp. 

 • podłoga wyło­żona matą gim­na­styczną o gru­bo­ści 3 cm
 • wymiary sali 13 x 8
 • dodat­kowa ścieżka mate­ra­cowa i mate­race o gru­bo­ści 5 cm
 • odskocz­nia
 • lustra
 • nagło­śnie­nie
 • klimatyzacja i wen­ty­la­cja
 • prze­bie­ral­nia z łazien­kami i WC

Informacje