kalendarz wydarzeń

HAND to HAND SHOW 2024

HAND to HAND SHOW 2024 to okazja do zaprezentowania wszystkich naszych tan­ce­rzy i pod­su­mo­wa­nie dotych­cza­so­wych osią­gnięć. Dzieci i młodzież za swoje prezentacje podczas imprezy zostaną nagrodzeni stosownymi pucharami

• Termin Show: → 26 maja 2024 r., niedziela
• Termin określenia czy dziecko weźmie udział lub nie → do dnia 10 maja, ponirdziałek
• FORMULARZ ZGŁOSZENIA → wkrótce. WAŻNE, aby dziecko też wiedziało czy weźmie udział 
• Godzina zbiórki dla dzieci → wkrótce (w miejscu imprezy)
• Planowana godzina rozpoczęcia przedstawienia → wkrótce
• Miejsce → wkrótce
• Dojazd → indywidualny
• Bilety → wstęp dla widzów jest BEZPŁATNY
• Składka → 40 zł. od tancerza, płatne do 10 maja gotówką w recepcji lub przelewem z dopiskiem „Show 2024”. Dzięki składce organizacyjnej wszyscy widzowie mogą wejść bezpłatnie, tancerze zaprezentują się w odpowiednio przygotowanych warunkach (specjalistyczna podłoga do tańca, nagłośnienie, oświetlenie itp.), dzieci otrzymają stosowne puchary.

Warun­kiem udziału w Show jest wypełnienie formularza  i wpła­ce­nie składki orga­ni­za­cyj­nej w wyso­ko­ści 40 zł. od osoby do dnia 10 maja

PROŚBA! Jeśli ktoś nie bierze udziału to też wypełnia formularz zaznaczając stosowną odpowiedź

PODZIEL SIĘ:

FERIE

Z HAND to HAND
ZIMA 2024

Informacje