strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

 

         
  Zajęcia w HAND to HAND
 
     
 

Zapra­szamy do szkoły tańca Hand to Hand w War­sza­wie

Z nami nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę,
ale też będziesz mógł rywa­li­zo­wać na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach
oraz wystę­po­wać na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych.

 

Zapoznaj się z pełną ofertą zajęć na sezon 2019/2020
i wybierz coś dla siebie.

 
     
  Oferta dla dzieci i młodzieży   Oferta dla dorosłych  

 

Nie wiesz co wybrać? Chęt­nie dora­dzimy!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

Wakacje z HAND to HAND

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND