strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Grafik zajęć dla dorosłych 2018/2019 w CH Land 

ODWOŁANE ZAJĘCIA:

  • brak

 

Twerkout firtness - odwołane na czas wakacji

GRAFIK WAKACYJNY  8 - 25 lipca   

Obowiązuje od poniedziałku do czwartku w dniach 8 - 25 lipca,

możliwe są zmiany w grafiku.

 

KONIECZNE SĄ ZAPISY NA ZAJĘCIA POPRZEZ FORMULARZ!

Gdyby zajęcia miały się nie odbyć będziemy informować na stronie.

Potwierdzenie zapisu przychodzi mailem. jesli wiemy, że zajęcia nie odbęda się powiadamiamy smsem.

 

Grafik zajęć na nowy sezon 2019/2020 pojawi się w połowie sierpnia!

Grafik Pole Dance 

 

Grafik z podziałem na dni tygodnia (grafik może ulec zmianie): 

Poniedziałek   Wtorek   Środa   Czwartek   Piątek   Sobota

 

UWAGA! Poniższy grafik można sortować

np. według rodzaju zajęć:

 

ZGŁOŚ NIEOBECNOŚĆ
NA ZAJĘCIACH

 

ZGŁOSZENIE DOROSŁYCH

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND