strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Grafik zajęć dla dorosłych w CH Land 

Odwołane zajęcia:

 

Na podstawie opublikowanego rozporządzenia z dnia 25 marca 2021 r. zawieszamy wszystkie zajęcia od dnia 27 marca (sobota) włącznie.

 

Grafik zajęć na sezon 2020/2021!!!

  

Na zajęcia dla dorosłych akceptujemy karty Multisport Plus, FitProfit/Fitsport, OKSystem.
(Jeśli będziesz korzystać z karty to daj nam znać smsem na nr tel. 695373704 lub wpisz ta informacje w okienku "inne informacje")

Zapis na zajęcia jest obowiązkowy!

 

Zajęcia w odcieniach czerwieni pokazują zajęcia dla Dorosłych! 
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ 
Płatność za karnety przelewem nr konta: 50 1020 5558 1111 1146 0940 0042 

wpisując imię i nazwisko oraz rodzaj zajęć, po rejestracji w systemie Active Now również poprzez system Dotpay.

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND