strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Aktualności

 

Ubezpieczenie NNW dla osób uprawiających taniec sportowy

Ubezpieczenie zawodników Formacji

 

 

więcej

Przerwa świąteczno-noworoczna w HAND to HAND

.

więcej

Najbliższe wydarzenia dla dzieci -> listopad 2019 - luty 2020

.

więcej

Eliminacje MP 2019 w Tańcu Sportowym

Zbiórka i wyjazd: godz. 8.00, parking przed "Małym Landem"

Osoby dojeżdżające we własnym zakresie - zbiórka na miejscu: g. 10.15

UWAGA! Zawody odbędą się w WARTKOWICACH nie w Łodzi

MiejsceHala Sportowa Zespołu Szkół w Wartkowicach, ul. Legionów Polskich 5

Planowany wyjazd z Wartkowic: około g. 13-14

więcej

Ważne: Ursynów, Łódź, Wilanów, Ossa

.

więcej

SOBOTY - Akrobatyka i Mix Dance - START 21 września 2019

Już 21 września 2019 (sobota) startujemy z zajęciami dla dzieci i młodzieży w CH Land:

  • Mix Dance
  • Akrobatyka

więcej

Formularz deklaracji udziału w Zawodach PZTSport

Formularz deklaracji udziału w Zawodach PZTSport 

 

Warszawa 28 września 2019    Łódź 26 października 2019

Badania lekarskie, 18.11.2019

Badania lekarskie, lekarz sportowy przyjedzie do nas 18.11.2019

Szczegóły

Start zajęć 2019/2020

Zajęcia taneczne i akrobatyczne startują 2 września (poniedziałek)

Formacje Flow, Flow Mini, Kids Starsi, Dzieci i Juniorzy startują od 4 września włącznie

Formacje Jazz Dance startują od 3 września włącznie

Akrobatyka w soboty startuje 14 września

Szczegóły są w grafiku

Grafik 2019/2020

Rozpoczynamy nowy sezon taneczny

Grafik zajęć 2019/2020

ZAPRASZAMY !!! 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

GRAFIK ZAJĘĆ DLA DZIECI 2019/2020

Ferie zimowe z HAND to HAND

 

Ferie zimowe z HAND to HAND

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND