strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Zimowe Warsztaty w Warszawie TANIEC i AKROBATYKA Land 2021 

 

Zapisz się na Zimowe Warsztaty TANIEC i AKROBATYKA 2020

 

REGULAMIN

 

Karta uczestnika

 

 

Zimowe Warsztaty w Warszawie

TANIEC i AKROBATYKA Land 2021 

 

WARSZTATY SĄ ODWOŁANE, przepraszamy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie zakazuje nam prowadzenia naszych zajęć, ale zakazuje ich prowadzenia w CH Land jako obiekcie handlowo usługowym o powierzchni powyżej 2000 m2→§10 ust.24 pkt2

SprawdźZIMOWY OBÓZ - Gołoborze 2021

Termin

 • 11 stycznia 2021 r.
 • 12 stycznia 2021 r.
 • 13 stycznia 2021 r.
 • 14 stycznia 2021 r.
 • 15 stycznia 2021 r.

 

Zajęcia i opieka w godzinach: 8.00 – 17.00

Miejsce: Szkoła Tańca HAND to HAND w CH Land

 

ZAPISY: 

 1. należy zapisać się na warsztaty poprzez system ActiveNow  do dnia 10 grudnia 2020 r.
 2. potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata części składki w wysokości 130 zł. do dnia 10 grudnia 2020 r.
 3. do dnia 7 stycznia 2021 r. należy dokonać wpłaty pozostałej kwoty składki.

 

W programie:

 • taniec
 • akrobatyka
 • zajęcia manualne
 • aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu
 • gry i kon­kursy
 • zabawy z użyciem kon­soli X-Box z kinec­tem
 • przejażdżki na koniku mecha­nicznym „pony cycle”

 

Gwarantujemy:

 • wykwalifikowaną opiekę w godz 8.00-17.00
 • tre­ne­rów i instruk­to­rów do prowadzenia zajęć
 • obiad dwudaniowy (drugie śniadanie dzieci przynoszą indywidualnie)
 • dobrą zabawę

 

PLANOWANY DZIEŃ PODCZAS WARSZTATÓW:  

 • 8.00-9.00 – zbiórka uczest­ni­ków 
 • 9.00-11.00 lekcje tańca, tre­ning gim­na­styki i akro­ba­tyki
 • 11.00 przerwa
 • 11.30-13.30  lekcje tańca, tre­ning gim­na­styki i akro­ba­tyki
 • 13.30 – przerwa
 • 14.30-16.30  lekcje tańca, tre­ning gim­na­styki i akro­ba­tyki
 • 16.30-17.00 odbiór dzieci 

 

 

 
 

 

Zimowisko w Gołoborzu   Formacje MIX 2013   Freestyle MIX 2013
   

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND