strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

 

Lato w mieście z tańcem i akrobatyką

Warszawskie Lato TANIEC i AKROBATYKA 2021

 

Zapraszamy na całodniowe zajęcia (godz. 8-17) dla dzieci w wieku 6-12 lat w CH Land w dniach: 

 

 • 28 czerwca - 2 lipca
 • 5 - 9 lipca

 

 W programie:

 • taniec
 • akrobatyka
 • zajęcia manualne
 • aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu
 • gry i kon­kursy
 • Xbox z kinektem

 

Gwarantujemy:

 • wykwalifikowaną opiekę w godz. 8.00-17.00
 • tre­ne­rów i instruk­to­rów do prowadzenia zajęć
 • obiad dwudaniowy (drugie śniadanie dzieci przynoszą indywidualnie)
 • dobrą zabawę

Koszt
130 zł. za jeden dzień lub 600 zł. za 5 dni 

 

ZAPISY i warunki udziału:  

 1. należy wypełnić formularz zgłoszenia
 2. potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w kwocie 130 zł. w dniu zapisu
 3. Pobranie, wypełnienie i dostarczenie karty uczestnika najpóźniej w pierwszym dniu warsztatów
 4. Uzupełnienie opłaty najpóźniej w pierwszym dniu warsztatów

 

Miejsce: Szkoła Tańca HAND to HAND w CH Land, ul. Wałbrzyska 11, Metro SŁUŻEW

 

- Spotykamy się każdego dnia od g. 8 i trenujemy, bawimy się do g. 17.00

- Na zajęcia zabieramy strój do ćwiczeń i drugie śniadanie
- Pierwszego dnia konieczne jest dostarczenie karty uczestnika 

 

W przypadku pytań proszę o kontakt: taniec@handtohand.pl lub 695373704 

 

Formularz zapisu na Warszawskie Lato z tańcem i akrobatyką 2021 (osoby zarejestrowane w ActiveNow)

Formularz zapisu na Warszawskie Lato z tańcem i akrobatyką 2021 (dla osób niezarejestrowanych w ActiveNow)

 KARTA UCZESTNIKA  

Regulamin      Regulamin i procedury związane z zagrożeniem COVID-19

Procedura postepowania w przypadku podejrzenia zakazenia COVID-19

 

 

 

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND