strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Wakacje z HAND To HAND

Na wakacje w 2019 r., przygotowaliśmy specjalnie dla Was wiele atrakcji, zarówno lokalnie w naszej Szkole Tańca, jak i wyjazdowo w Tatrach. Już teraz sprawdźcie co na Was czeka!

ZOBACZ WIĘCEJ

  ZOBACZ WIĘCEJ
     

Letni Obóz 

Taneczno Spraw­no­ściowy MURZASICHLE 2019

 

TERMIN: 
11 – 24 sierpnia 2019 r. (13 dni)

MIEJSCE: 

Ośro­dek „HAWRAŃ” i „W KIECORZE”
w Murzasichlu
 

 

ZOBACZ WIĘCEJ

  Letnie Warsztaty

Taniec i Akrobatyka
WARSZAWA 2019

 

TERMINY: 

  • 26-30 sierpnia

 

MIEJSCE:  

Szkoła Tańca HAND to HAND w CH Land,

WARSZAWA, Ul. Wałbrzyska 11

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 
 
 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND