strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Bezpłatne zajęcia dla Seniorów

Taniec i gimnastyka Dla Seniora 

 

W styczniu i w lutym 2022r.

Proponujemy zajęcia wg następujących zasad:

  • Musi być zapisanych 10 osób do każdej grupy, żeby zajęcia wystartowały.
  • Pojedyncze zajęcia to 20zł.
  • Karnet na styczeń i/lub luty na zajęcia min 1 raz w tygodniu - 15zł za zajęcia.
  • Można odwołać/przełożyć 2 zajęcia z karnetu i odpracować  w miarę wolnych miejsc w grupach.
  • Obowiązują zapisy. Zarówno na zajęcia z karnetu jak i pojedyncze
  • Zapisy zbieramy od 8 do 16 grudnia.

 

 

ZDROWY KRĘGOSŁUP → zajęcia mające charakter profilaktyczny jak i terapeutyczny w zakresie bólu pleców i skrzywień kręgosłupa. Oparte na zestawach ćwiczeń wzmacniających, rozciągających i oddechowych.

 

ZUMBA GOLD → zajęcia opierające się na bardzo prostych układach  tanecznych do rytmów takich jak: merengue, salsa, samba, cumbia itp.

 

LATINO SOLO → zajęcia skierowane głównie dla Pań, opierające się na bardziej złożonych układach tanecznych do rytmów takich jak: cha-cha, samba, rumba, jive.

 

 

 

 

rodzaj zajęć

terminy zajęć

daty zajęć

Zdrowy kręgosłup z p. Asią

Wtorek, g.15.00

BRAK MIEJSC

Styczeń: 11, 18, 25

Luty: 15, 22

Zdrowy kręgosłup z p. Moniką

Piątek, g.13.00 BRAK MIEJSC

Piątek, g.14.00

Styczeń: 14, 21, 28

Luty: 18, 25

Latino z Klaudią

Środa, g.15.30

Styczeń: 12, 19, 26
Luty: 16, 23

Zumba z Klaudią

Sobota, g.10.30

Styczeń: 15, 22, 29

Luty: 19, 26

  

ZAPISY  lub telefonicznie/sms 695373704

 

 

PRZYJDŹ - ZOBACZ - SPRÓBUJ

Ferie z tańcem 2022

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND