strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Wakacje z HAND To HAND

Lato w mieście z tańcem i akrobatyką 2018

Lato 2018 z tańcem i akrobatyką

to całodniowe warsztaty (godz. 8-17)
w CH Land w dniach:

 • 27-31 sierpnia

typu „Lato w Mieście z Tańcem Sportowym 2018” 
dla dzieci w wieku 6-14 lat
(z podziałem na grupy wiekowe)

 

W programie:

 • taniec
 • akrobatyka
 • zajęcia manualne
 • aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu
 • gry i kon­kursy
 • udział w rywalizacji sportowej
 • Xbox z kinektem
 • przejażdżki na koniku mecha­nicznym „pony cycle”

Gwarantujemy:
 • wykwalifikowaną opiekę w godz 8.00-17.00
 • tre­ne­rów i instruk­to­rów do prowadzenia zajęć
 • obiad dwudaniowy (drugie śniadanie dzieci przynoszą indywidualnie)
 • dobrą zabawę

 

Koszt: 

Składka wakacyjna w wysokości: 110 zł. za jeden dzień 

lub 500 zł. za 5 dni 

 • Wpłata części składki w wysokości 100 zł  do dnia 10 maja
 • Uzupełnienie składki do dnia 10 czerwca

 

Miejsce: Szkoła Tańca HAND to HAND w CH Land

ul. Wałbrzyska 11, Metro SŁUŻEW

 

 

 Formularz zapisu  Karta uczestnika   Regulamin

 

 

 

 

 

 

Akcja "LATO W MIEŚCIE Z TAŃCEM i AKROBATYKĄ 2018"

jest współfinansowana ze środków m. st. Warszawy

 

 

 
 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND