strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Obozy taneczne i sportowe

Wakacje 2021 planujemy zrealizować podobnie jak w 2020 r. tzn. uwzględniając wytyczne GIS, MZ i MEN zmniejszające ryzyko zakażenia i stosując szczególne reguły bezpieczeństwa.

 

Na dzieci i młodzież czeka oferta wyjazdowa w Tatry i lokalna w naszej warszawskiej Szkole Tańca (w Landzie przy ul. Wałbrzyskiej 11, Metro SŁUŻEW)

 

ZOBACZ WIĘCEJ

  ZOBACZ WIĘCEJ
     

Letni Obóz 

Taneczno Spraw­no­ściowy MURZASICHLE 2021  

  Letnie Warsztaty

Taniec i Akrobatyka
WARSZAWA 2020


TERMIN:

15-28 sierpnia 2021 r. (14 dni, 13 nocy)

MIEJSCE:

Ośro­dek „HAWRAŃ” 
w Murzasichlu

 
TERMINY:
  • 28 czerwca-2 lipca
  • 5-9 lipca


MIEJSCE:

Szkoła Tańca HAND to HAND w CH Land,

WARSZAWA, Ul. Wałbrzyska 11

ZOBACZ WIĘCEJ   ZOBACZ WIĘCEJ

ZAPISZ SIĘ

 

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND