strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2020    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Lato w mieście z tańcem i akrobatyką 

Letnie Warsztaty Taniec
i Akrobatyka Warszawa 2020

 

to całodniowe warsztaty (godz. 8-17) 
w CH Land w dniach (2 terminy do wyboru): 

 

 • 29 czerwca - 3 lipca
 • 24 - 28 sierpnia

 

typu „Lato w Mieście z Tańcem Sportowym 2020” 
dla dzieci w wieku 6-12 lat

 

Projekt współfinansuje m. st. Warszawa Dzielnica Mokotów

 

 W programie:

 • taniec
 • akrobatyka
 • zajęcia manualne
 • aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu
 • gry i kon­kursy
 • udział w rywalizacji sportowej
 • Xbox z kinektem

Gwarantujemy:

 • wykwalifikowaną opiekę w godz 8.00-17.00
 • tre­ne­rów i instruk­to­rów do prowadzenia zajęć
 • obiad dwudaniowy (drugie śniadanie dzieci przynoszą indywidualnie)
 • dobrą zabawę

 

 Warunek uczestnictwa:

 1. Zgłoszenie przez formularz na wybrane dni
 2. Uregulowana składka wakacyjna
 3. Pobranie, wypełnienie i dostarczenie karty uczestnika najpóźniej w pierwszym dniu warsztatów

 

Miejsce: Szkoła Tańca HAND to HAND w CH Land (sala 75), ul. Wałbrzyska 11, Metro SŁUŻEW

 

- Spotykamy się każdego dnia w sali 75 od godz. 8 i bawimy się razem do 17.00.

- WEJŚCIE DO LANDU BĘDZIE MOŻLIWE od g. 8 tylko wejściem pod tarasem! 
- Na warsztaty zabieramy strój na zajęcia i drugie śniadanie. 
- Pierwszego dnia konieczne jest dostarczenie karty uczestnika, (jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił) 

 

W przypadku pytań proszę o kontakt: 

taniec@handtohand.pl lub 695373704 

Formularz zapisu Karta Uczestnika  Regulamin Regulamin i procedury związane z zagrożeniem COVID-19

Procedura postepowania w przypadku podejrzenia zakazenia COVID-19

Fitness na trampolinach

 

Wakacje z HAND to HAND

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND