strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Oferta dla dorosłych

Pole Dance

Pole Dance 

 

Pole Dance dla doro­słych to forma fit­nessu, łącząca w sobie ele­menty siły, tańca i akro­ba­tyki. 

 

Figury taneczne wyko­ny­wane są wokół pio­no­wego drążka. Pod­czas zajęć uczymy róż­nych ele­men­tów, które następ­nie łączymy w układy cho­re­ogra­ficzne. Taniec „na rur­kach” uczy dys­cy­pliny i jest cie­kawą odskocz­nia od zwy­kłej siłowni. Spra­wia, ze ciało nabiera mocy i pięk­nej spor­to­wej syl­wetki. 


Poziomy zaawan­so­wa­nia:
 

 • Poziom 0
  Zajęcia dedykowane dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z pole dance lub chodzą krócej niż pół roku. Na zajęciach nauczysz się podstawowych figur (np. skater, chair, frog, basic invert, v , wspinaczka) oraz wzmocnisz swoje ciało. Jeżeli czujesz ze dasz rade zrobić więcej, poproś instruktora o trudniejsza wersje ćwiczenia
  lub łatwiejsza jeżeli nie jesteś sobie w stanie poradzić z dana figurą

 • Poziom 1

  Zajęcia dedykowane dla osób które maja doskonale opanowane podstawy, tu zaczynamy uczyć się przejść z figury do innej figury (tzw combo), pojawiają się tzw inverty - czyli pozycje "do góry nogami ", zwracamy większa uwagę na precyzje ruchu, oraz uczymy się figur które wymagają od nas większej siły lub rozciągnięcia ( np gemini, scorpion, lolipop, wahadło, butterfly, coupid, jade, bross monkey, black widow, balerina)

 • Pole Dance Spin

  Zajęcia na obrotowych rurkach, przeznaczone dla osób które chodzą minimum 3 miesiące na zwykłe zajęcia, lub maja zaplecze sportowe ze względu na intensywność zajęć. 
  Na zajęciach pokazywane są sekwencje figur (np. cyrkiel - wspinaczka- peterpan- balerina - polesit)
  na początku uczymy się po kolei przejść a potem próbujemy "przetańczyć" do muzyki. 
  Jest to zupełnie inny rodzaj wysiłku, ponieważ praktycznie cały czas jesteśmy na rurce

 • stretching - to trening gibkości niezbędnej do pole dance, ale również przydatnej w codziennym życiu! Rozciągamy mięśnie, zwiększamy zakresy ruchów, zarówno po to, aby wykonać wymarzone elementy akrobatyczne, jak i po to, żeby poprawić swoje samopoczucie i zapobiec kontuzjom. Zajęcia na poziomie open, trener dopasuje ćwiczenia do Twoich możliwości.
 • Power For Pole - trening wzmacniający z wykorzystaniem drążka pionowego. Jeśli chcesz popracować nad siłą i ujędrnić ciało to te zajęcia dla Ciebie. Nie musisz ćwiczyć pole dance, żeby na nie przyjść.

 

Pole Dance skie­ro­wany jest abso­lut­nie do wszyst­kich, zarówno pań i panów w każdym wieku! Jest to system ćwi­czeń, który działa bardzo kom­plek­sowo. Jest to dys­cy­plina, która zaraża swoja pasją, ukie­run­ko­wana jest na pracę z wła­snym ciałem i blo­kami, które umysł przed nami stawia. W krót­kim czasie widzimy rezul­taty, które nas satys­fak­cjo­nu­ją… i chcemy jesz­cze więcej, tak to działa! 

 

Przygotowanie do pierwszych zajęć:
Strój - krótkie spodenki przed kolano, na rozgrzewkę możesz zabrać dłuższy dres, top sportowy i koszulka
W dniu zajęć nie stosuj ŻADNYCH balsamów, jeżeli nakładasz np. jedwab na włosy umyj dokładnie ręce, najlepiej szarym mydłem,
Poinformuj instruktora ze jesteś pierwszy raz, na pewno poświeci Ci więcej uwagi aby kształtować dobre nawyki. Nie przejmuj się jeżeli coś ci nie wychodzi albo się ślizgasz, ciało musi się przyzwyczaić do nowej sytuacji, poza tym nikt nie urodził się mistrzem, każdy od czegoś zaczynał. Twoim zadaniem na pierwszych zajęciach jest przede wszystkim dobrze się bawić.

 

Dla kogo?

Dla wszyst­kich!!!  

 

Gdzie?

Szkoła Tańca HAND to HAND, sala 218 w CH LAND przy ul. Wał­brzy­skiej 11 , Metro SŁUŻEW

 

Kiedy?  

Sprawdź w GRAFIKU ZAJĘĆ

Zapisz się

Potrzebujesz więcej informacji?
Chętnie doradzimy!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND