strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2020    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Instruktorzy

Jan Kosianko

Jan Kosianko

 

Jan swoją edukację taneczną rozpoczął 8 lat temu w siedleckim Caro Dance Company pod opieką Iwony Marii Orzełowskiej. Zdobywał tam wiedzę w zakresie techniki tańca jazzowego i współczesnego od wielu instruktorów z Polski i z zagranicy, m.in.: Marissa Osato (USA), Keith Derrick Randolph (USA), Sanja Maier Hasagic (BIH), Izabela Orzełowska, Eliza Kindziuk, Jakub Mędrzycki, Marek Zajączkowski, Aleksandra Borkowska.

W latach 2013 - 2019 występował również w spektaklach Teatru Tańca Caro (‘After Before’ - chor. Maciej Kuźmiński, ‘We Are’ - chor. Jakub Mędrzycki, ‘Romeo i Julia’, ‘Carmen’, ‘Chleba naszego powszedniego daj nam Panie’ - chor. Iwona Orzełowska).

W latach 2013-2019 startował w zawodach federacji IDO zdobywając wysokie miejsca na podium Mistrzostw Polski, Europy i Świata.
Od 2016 roku prowadzi zajęcia z tańca jazzowego.

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

Fitness na trampolinach

 

Wakacje z HAND to HAND

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND