strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Zapraszamy do kontaktu

 

 INFORMACJI O ZAJĘCIACH CHĘTNIE UDZIELĄ:

Tel. 601 365 763 
Jacek Sennewald, Prezes Klubu

Tel. 695 373 704 
Magdalena Sennewald, Skarbnik

e-mail:
 taniec@handtohand.pl

Stowarzyszenie Kultury Fizyczne:
Klub Sportowy „HAND to HAND 1”
ul. J. S. Bacha 26/1003
02-743 Warszawa

NIP 521-29-45-423

Rachunek bankowy:
83 1500 1865 1218 6011 0141 0000

 

 

Głowna lokalizacja:
CH LAND, ul. Wałbrzyska 11, Metro SŁUŻEW

Sala 75 i 218 na I piętrze

Uczymy tańca także w szkołach na
 Mokotowie:

  • SP Nr 33, ul. Cieszyńska 8
  • SP Nr 46, ul. Wałbrzyska 5
  • SP Nr 85, ul. Narbutta 14
  • SP Nr 107, ul. Nowoursynowska 210/212
  • SP Nr 146, ul. Domaniewska 33
  • SP Nr 271, ul. Niegocińska 2
i w szkołach na Ursynowie: 
  • SP Nr 313, ul. Cybisa 1
  • SP Nr 340, ul. Lokajskiego 3

 zobacz lokalizacje na mapie

 

ZGŁOŚ NIEOBECNOŚĆ
NA ZAJĘCIACH

 

ZGŁOSZENIE DOROSŁYCH

 ZGŁOSZENIE DZIECI

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

NOWA LOKALIZACJA - CENTRUM HANDLOWE LAND

 

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND