strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Formacja Dzieci i Juniorzy → najbliższe turnieje

Mistrzostwach Świata Jazz i Modern odbędą się w Warszawie (Hotel SANGATE Airport)

  

Inne informacje:

Udział w turniejach przed Mistrzostwami choreografie jadące na Mistrzostwa IDO powinny je przetańczyć na „mniejszych” imprezach:

 • 28 listopada → Piaseczno (impreza nie potwierdzona, ale sugerowana)
 • (2)3-5 grudnia → International Polish Championship, RASZYN (sugerowany)
 • 15-16 stycznia 2022 → Warsaw Dance Champs Ursynów 2022

Proszę o wypełnienie formularza deklaracji udziału przez wszystkich z formacji zaznaczając TAK lub NIE

 

Na podstawie otrzymanych deklaracji udziału w imprezach październik-grudzień 2021

proponujemy poniższy harmonogram imprez:

 

28 listopada → Piaseczno (tylko solówki)

Zgłaszamy udział

 • Soliści PAI (trzeba wypełnić formularz kto chce tańczyć)

WAŻNE

 • potwierdzeniem deklaracji udziału jest wpłata wpisowego

 

3-5 grudnia → International Polish Championship, RASZYN (sugerowany)

 • Wszystkie prezentacje (nie zgłosiły się 2-3 osoby)

 

15-16 stycznia → Warsaw Dance Champs 2022

 • Wszystkie prezentacje (nie zgłosiły się 2-3 osoby)

 

------------------------------------BYŁO-----------------------------------

 

13 (14) listopada → NAJWAŻNIEJSZY (sugerowany), NASZ TURNIEJ na Mokotowie (Narbutta 14)

 

16 października → Open Polish Dance Cup, BUSKO ZDRÓJ (było)
23 października → Mistrzostwa w Tańcu Nowoczesnym MARK’N’MOVE, LUBOŃ (było)23 października → Mistrzostwa w Tańcu Nowoczesnym MARK’N’MOVE, LUBOŃ (było)

Zgłaszamy udział

WAŻNE:

 • potwierdzeniem deklaracji udziału jest wpłata wpisowego 35 zł. od osoby za kategorię do 15 października
 • koszty przejazdu i wyżywienia podamy 14 października

Nie zgłaszamy

 • Formacja Juniorzy Modern (nie zgłosiło się 8 osób)
 • Grupa Senior Modern (nie zgłosiły się 2 osoby)

6 listopada→ Pomerania Dance Cup, SZCZECIN (nie jedziemy)

 

Ferie z tańcem 2022

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND