strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Najbliższe turnieje i "praktis"

Najbliższe turnieje i "praktis" dla solistów:
  • International Polish Dance Cup KARCZEW 2021 w dniu 19 czerwca. Termin zgłoszeń miną. Na naszej stronie (w kalendarzu, pod datą imprezy) jest lista zgłoszonych tancerzy, do środy pojawi się program. SZCZEGÓŁY
  • Puchar Polski 2021 (jesteśmy organizatorem tego turnieju) w dniu 26 czerwca. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17 czerwca. SZCZEGÓŁY
  • PRAKTIS, czyli dodatkowe zajęcia dla solistów PAI i Dance Art (Dance Art to solówki Jazz, Modern do muzyki własnej). KOSZT 15 zł. od osoby za jeden praktis ZAPISY
    • 15 czerwca (wtorek), od g. 20.10 (do max g. 21.40, można wyjść wcześniej), sala duża 75
    • 22 czerwca (wtorek), od g. 19.10 (do max g. 20.30, można wyjść wcześniej), sala duża 218

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND