strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Opłaty dla Formacji i Jazz Open

Opłaty dotyczące treningów i występów:

Kwota

Za co

Termin wpłat

Dotyczy

Uwagi

25 zł.

Obowiązkowe ubezpieczenie PZU Sport

7 maja

Wszystkich tancerzy z Formacji

*

30 zł.

Wstąpienie do PZSC

19 kwietnia

Tancerzy z Formacji oraz Jazz Open. Nie dotyczy uczestników zimowego zgrupowania w Gołoborzu

**

80 zł.

Składka PFT za 2021 rok

19 kwietnia

Zawodników planujących wziąć udział w KM IDO 2021

***

58 zł.

Startowa od osoby za kategorię

19 kwietnia

Zawodników planujących wziąć udział w KM IDO „OSSA 2021”

****

?? zł.

Stroje, rekwizyty

7 maja

Formacji i Grup Modern

*****

 

UWAGI:

*polisa ubezpieczenia NNW osób uprawiających taniec sportowy. Ubezpieczeniem muszą być objęci wszyscy zawodnicy należący do formacji. Jeżeli posiadają Państwo indywidualne ubezpieczenie sportowe dla swojego dziecka to prosimy o wysłanie skanu polisy na e-mail: sekretariat@handtohand.pl

  • Informacje o polisie: Polisa Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków PZU SPORT, umowa zbiorowa
  • Zakres ubezpieczenia: świadczenie z tytułu śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu, assistance zakres podstawowy
  • Suma ubezpieczenia: 2500 zł
  • Warunki ubezpieczenia: do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia PZU NNW, ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

 

** zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem obecnie odbywają się „Na Żywo” jedynie treningi w tańcu sportowym dla zawodników powołanych do kadry narodowej Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu tj. Formacje: Flow Mini, Flow, Kids New+Gold, Dzieci, Juniorzy, Seniorzy oraz Jazz Open. Kosz wstąpienia do PZSC nie muszą wpłacać tancerze uczestniczący tylko w treningach „On Line”. Zawodnicy, którzy byli na Zimowym Zgrupowaniu w Gołoborzu 2021 mają ten koszt pokryty ze środków Klubu.

 

*** składka Polskiej Federacji Tańca dotyczy tylko tancerzy, którzy będą występować na Krajowych Mistrzostwach International Dance Organization. Termin wpłat 19 kwietnia dotyczy Mistrzostw w Ossie. Szczegóły dla kategorii Modern, Synchro są w kalendarzu pod datą zawodów

 

**** wpłacenie opłaty startowej jest niezbędne do potwierdzenia udziału w Mistrzostwach. Lista osób wytypowanych do Mistrzostw w Ossie jest w kalendarzu pod datą imprezy

 

***** szczegóły pojawią się po ustaleniach z choreografami i firmą szyjącą stroje

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND