strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Zmiany w piątkowym grafiku dla Juniorów i Seniorów

Proszę zapoznać się z nowym grafikiem dla Juniorów i Seniorów na piątki (obowiązuje od 5 lutego włącznie)

 

UWAGA, wprowadzamy nowy rodzaj treningu dla Juniorów i Seniorów „SIŁA” czyli ćwiczenia siłowe, szybkościowe itp. wzmacniające i poprawiające ogólną sprawność

 

Seniorzy:
15.50-16.50 Technika Tańca Klasycznego z P. Joanną Fituch

17.00-18.30 Taniec z P. Małgorzatą Grzywińską

18.30-19.15 Siła z P. Piotrem Sypniewskim


Juniorzy grupa „A” (juniorzy rocznik 2007 i 2006):

16.15-17.15 Siła z P. Piotrem Sypniewskim

17.25-18.55 Technika Tańca Klasycznego z P. Joanną Fituch

 

Juniorzy grupa „B” (juniorzy rocznik 2008):

17.30-18.30 Siła z P. Piotrem Sypniewskim

18.55-20.25 Technika Tańca Klasycznego z P. Joanną Fituch

ZAPISZ SIĘ

 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND