strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

WAKACJE 2020 → zebranie

Informujemy, że nasze propozycje wakacyjne są aktualne, na dzieci i młodzież czeka oferta wyjazdowa w Tatry i lokalna w naszej Szkole Tańca (w Landzie):

  • Warszawa, Letnie Warsztaty Taniec i Akrobatyka → pierwsze 2 tygodnie oraz ostatni tydzień wakacji (29 czerwca-03 lipca, 6-10 lipca, 24-28 sierpnia)
  • Murzasichle, Letni Obóz Taneczno Sprawnościowy → 9-22 sierpnia 2020 r.

 

Planujemy je zrealizować zgodnie z wcześniejszymi założeniami, uwzględniając wytyczne GIS, MZ i MEN zmniejszające ryzyko zakażenia.

 

Zapraszamy na zebranie informacje na temat organizacji i zasad bezpieczeństwa podczas WAKACJI 2020 z HAND to HAND

Zebranie odbędzie się, za pośrednictwem komunikatora ZOOM:

ZAPISZ SIĘ

 

Bezpłatne zajęcia dla Seniorów

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND