strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

wracamy na salę

→ Na naszej stronie jest grafik zajęć w czerwcu: http://www.handtohand.pl/public/files/GRAFIK_zajec_2019-2020/GRAFIK_czerwiec_2020.pdf

→ Treningi będą odbywały się tylko w sali 75 CH LAND, tzw. „Mały Land”

→ Proszę dokonać zapisu dziecka na zajęcia „na sali” przez swoje konto użytkownika w systemie Activ Now

→ Podczas treningu będą obowiązywały wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i zdrowy rozsądek, w szczególności:

● 15 minut przerwy pomiędzy grupami

● Dezynfekcja rąk przed i po treningu. Jeśli dzieci są uczulone na ogólnie dostępne środki dezynfekujące to prosimy żeby miały własne.

● Tancerze na zajęcia powinni przyjść w stroju do treningu, zmieniając tylko obuwie i zdejmując wierzchnie okrycie (spodnie, bluzę itp.), które należy schować do własnej torby i powiesić na wieszaku przy sali

● Rodzice proszeni są o odprowadzenie dzieci maksymalnie do drzwi sali

● Strefa oczekiwana na dzieci (kanapy, fotele i krzesła są wyłączone z użytkowania)

● Dezynfekujemy części wspólne takie jak: klamki, wieszaki, drążki, materace itp

Uwaga, nowe wytyczne GIS mają podobno pojawić się 1 czerwca

Jeśli ktoś nie może wrócić „na salę” i chce kontynuować zajęcia „On Line” to prosimy o informację mailem na adres sekretariat@handtohand.pl

Regulamin i procedury związane z zagrożeniem COVID-19

ZAPISZ SIĘ

 

Bezpłatne zajęcia dla Seniorów

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND