strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2020    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Najbliższe imprezy

Turniej 14 marca zostaje przełożony

W obawie o zdrowie uczestników i liczne prośby o zmianę terminu, Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Ursynowa 2020 zaplanowany na dzień 14 marca zostaje przełożony. O nowym terminie imprezy poinformujemy możliwe jak najszybciej.

 

Turniej 14 marca ODBĘDZIE SIĘ zgodnie z planem 

W nawiązaniu do informacji z dnia 10 marca, godz. 10.30, o odwołaniu wszystkich imprez masowych informuję, że zgodnie z Art. 3. pkt 1c Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20 marca 2009 r. Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Ursynowa 2020 odbędzie się zgodnie z planem.Z naszej strony dołożymy maksymalnych starań w celu zachowana wszystkich możliwych standardów bezpieczeństwa i higieny.

----------------------------------------

Pokaz Tańca Sportowego „WINTER SHOW 2020” 22 marca zostaje przełożonyO nowym terminie imprezy poinformujemy możliwe jak najszybciej.

 

Pokaz Tańca Sportowego „WINTER SHOW 2020” 22 marca ODBĘDZIE SIĘ zgodnie z planem 

W nawiązaniu do w/w informacji z dnia 10 marca, godz. 10.30, o odwołaniu wszystkich imprez masowych informuję, że zgodnie z Art. 3. pkt 1a Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20 marca 2009 r. Pokaz Tańca Sportowego „WINTER SHOW 2020” odbędzie się zgodnie z planem. Z naszej strony dołożymy maksymalnych starań w celu zachowana wszystkich możliwych standardów bezpieczeństwa i higieny.

----------------------------------------

KM IDO Ossa (Modern i Synchro Dance) odbędzie się w dniach 31.08-04.09.2020 r. Nasze zgłoszenie pozostaje jako obowiązujące, opłaty startowe pozostają na koncie organizatora.

 

KM IDO Show Dance, Świebodzice (AKTUALIZACJA 22 marca)

W związku z komunikatem organizatora Mistrzostw w Świebodzicach, Zarząd Klubu zmienił decyzję z dnia 12 marca i dokonaliśmy zgłoszenia naszych tancerzy szczegóły: https://bit.ly/39cuTZy

 

Informujemy, że Zarząd Klubu Sportowego "HAND to HAND 1" podjął decyzję o nie zgłoszeniu naszych tancerzy na KM IDO Show Dance, zaplanowanych w dniach 15-16 kwietnia 2020 r. w Świebodzicach. Czekamy na rozwój sytuacji i ewentualnie inny termin Mistrzostw. Wpłaty dokonane na udział w tej imprezie zostaną zaksięgowane w systemie Active Now jako nadpłata. 

 

KM IDO Ossa i Świebodzice

  1. Należy dokonać zgłoszenia i opłat zgodnie z podanym planem, jest to niezbędne w celu dokonania przez Klub zgłoszenia do organizatora (jeśli impreza nie zostanie odwołana)
  2. Gdyby organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu imprez:
  • przed ostatecznym terminem zgłoszeń to nie ma „problemu”, dokonana wpłata zostanie na koncie tancerza jako nadpłata
  • po dokonaniu naszego zgłoszenia i wpłaceniu startowego, wystąpimy do organizatora o zwrot startowego (dokonana wpłata zostanie na koncie tancerza jako nadpłata)
  1. Z „Hotelem” (dotyczy KM IDO w Świebodzicach) jesteśmy umówieni na dokonanie opłat w dniu 24 marca
  2. Oczywiście możemy podjąć decyzję o odwołaniu naszego udziału w którejś z wymienionych imprez, ale proponuję postąpić zgodnie z pkt 1 i poczekać do piątku. Wówczas, zależnie od sytuacji, zwołamy krótkie zebranie i podejmiemy wspólną decyzję o udziale.

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

Fitness na trampolinach

GRAFIK ZAJĘĆ DLA DZIECI 2019/2020

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND