strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2020    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Najbliższe wydarzenia dla dzieci -> listopad 2019 - luty 2020

 

Prosimy o wypełnianie zgłoszeń i wnoszenia opłat startowych w wyznaczonych terminach.

Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo Mokotowa, Warszawa NASZ TURNIEJ :)
Termin zawodów: 16 listopada 2019
Termin zgłoszeń i wpłat: 6 listopada 2019
Szczegóły i Formularz zgłoszeń: https://bit.ly/2oqOvIh

International Polish Cup, Mińsk Mazowiecki
Termin zawodów: 17 listopada 2019
Termin zgłoszeń i wpłat: 6 listopada 2019
Szczegóły i Formularz zgłoszeń: https://bit.ly/2qSW3o1

Mistrzostwa Polski w Tańcu Sportowym
Termin zawodów: 23, 24 listopada 2019
Termin zgłoszeń i wpłat: 6 listopada 2019   
Szczegóły i Formularz zgłoszeń:  https://www.handtohand.pl/index,event,id,253,pztsport-xxv-mistrzostwa-polski-radzymin

Ursynowski Master Dance Cup Ad Astra 2019, Warszawa
Termin zawodów: 30 listopada 2019
Termin zgłoszeń i wpłat: 6 listopada 2019
Szczegóły i Formularz zgłoszeń:    https://bit.ly/2opzruj

XIX World Dance Week Ossa, Ossa
Termin zawodów: 2-5 grudnia 2019
Termin zgłoszeń i wpłat: 6 listopada 2019
Szczegóły i Formularz zgłoszeń:    https://bit.ly/36i3B42

Time For Dance, Legionowo
Termin zawodów: 11 stycznia 2020
Termin zgłoszeń i wpłat: 15 grudnia 2019
Szczegóły i Formularz zgłoszeń:   https://bit.ly/2PsCbSY

Warsaw Dance Champ 2020, Warszawa
Termin zawodów: 25 stycznia 2020
Termin zgłoszeń i wpłat: 15 grudnia 2019
Szczegóły i Formularz zgłoszeń: https://www.handtohand.pl/index,event,id,278,warsaw-dance-champs-2020

Zimowy Obóz Gołoborze 2020
Termin: 9-15 lutego 2020
Termin zgłoszeń:   10 listopada 2019
Szczegóły:  https://bit.ly/2PoJSJQ

Warsztaty Taniec i Akrobatyka w Landzie, Warszawa
Termin: 17-21 lutego 2020
Termin zgłoszeń:   10 grudnia 2019
Szczegóły:  https://bit.ly/31XKf0m

XIX Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA 2020, Warszawa
Termin zawodów:  20-21 marca 2020 Eliminacje,   28 marca 2020 Gala
Termin zgłoszeń i wpłat: 15 stycznia 2020
Szczegóły i Formularz zgłoszeń:   https://bit.ly/2MY4ruZ

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

Fitness na trampolinach

GRAFIK ZAJĘĆ DLA DZIECI 2019/2020

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND