strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Obóz MURZASICHLE 2019

Wyjazd z Warszawy dnia 11 sierpnia (niedziela), zbiórka o godz. 9.00 na parkingu przed "Małym Landem" (drugi parking licząc od ul. Wałbrzyskiej, wjazd od Al. Harcerzy rzeczpospolitej). Na czas przejazdu dzieci mogą mieć suchy prowiant i wodę niegazowaną (bez chipsów i nadmiaru słodyczy), pobyt zaczynamy od obiadokolacji. UWAGA: prosimy parkować samochody, tak żeby nie utrudniały manewrowania autokarom

 

Wyjazd z Murzasichle dnia 24 sierpnia (sobota), około g. 10. Przyjazd na parkingu przed "Małym Landem". Czas przejazdu to około 7-8 godz., telefon w autokarze 695 37 37 04. Dzieci dostaną suchy prowiant. 

 

Listy uczestników. Na naszej stronie handtohand.pl jest dostępna aktualna lista z podziałem na grupy wychowawcze i informacją o ewentualnych zaległościach. 

 

Proszę uświadomić dzieciom, że podczas całego obozu wychowawcy zastępują im rodziców! Niech pamiętają, że z każdym problemem zgłaszają się do wychowawcy lub instruktora, trenera, kierownika


Kieszonkowe (w drobnych nominałach) najlepiej włożyć do podpisanej koperty i przekazać wychowawcy grupy przed wyjazdem. Dzieci nie powinny zabierać ze sobą przedmiotów wartościowych. Za zagubione, zniszczone lub uszkodzone rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej

 

Leki: PROSIMY NIE DAWAĆ DZIECIOM JAKICHKOLWIEK LEKÓW, MAŚCI itp., jeśli dzieci przyjmują jakieś leki proszę je przekazać (podpisane) wychowawcy wraz z informacją o dawkowaniu. UWAGA, przy autokarze będziemy prosili o podpisanie zgody na ewentualne podawanie leków przez wychowawcę

                                  

Telefony komórkowe: uczestnicy obozu będą mogli korzystać z telefonów jedynie podczas przejazdu na obóz i z powrotem oraz w czasie ciszy poobiedniej tj. około godz. 14.00 – 14.45. Proszę podpisać ładowarki i ewentualnie podać dzieciom kody PIN do telefonów UWAGA, w Murzasichle jest słaby zasięg telefonii komórkowej co ma negatywny wpływ na jakość połączenia


Prosimy o sprawdzenie dzieciom czystość głowy przed wyjazdem. Jeśli dziecko jest leczone na wszawicę rodzice muszą poinformować wychowawcę i przekazać wychowawcy odpowiednie leki


Opieka medyczna: pierwszą osobą do której zgłaszają się dzieci z problemami zdrowotnymi jest wychowawca, jeśli zajdzie potrzeba będziemy korzystali z pomocy w pobliskiej przychodni lekarskiej. Koszty ewentualnego zakupu leków specjalistycznych lub antybiotyków pokrywają rodzice po powrocie do Warszawy

 

Pokoje będą 2, 3, 4 i 5 osobowe z łazienkami, dzieci dobierają się do pokoju podczas podróży autokarem według własnych upodobań, ale z uwzględnieniem możliwości lokalowych

 

Mamy zapewnione 4 posiłki: śniadanie, drugie śniadanie/podwieczorek (wydawany pomiędzy śniadaniem i obiadem w przerwie pomiędzy porannymi treningami), obiad i kolację. Czas pomiędzy obiadem i kolacją jest „luźniejszy” niż pomiędzy śniadaniem i obiadem, dlatego pozostawiamy go dzieciom na spożywanie własnych lub przygotowanych wcześniej „przegryzek”. Jeśli porcje będą za małe, zawsze można poprosić o większe lub dokładkę. Prośbę taką dzieci muszą skierować bezpośrednio do kelnerki lub wychowawcy, a nie dzwonić do rodziców lub narzekać po powrocie z obozu

 

Woda do picia dla uczestników obozu będzie dostępna w nieograniczonej ilości w wyznaczonym miejscu zgrupowania

 

Na obozie obowiązuje zakaz kupowania, posiadania i spożywania chipsów, napojów gazowanych z wyjątkiem Coca Coli (oczywiście ciepłej i rozgazowanej). Lody w ograniczonych ilościach. Zgodnie z regulaminem, obowiązuje również zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających

 

Zachęcam do podglądania nas na FB. Postaramy się umieszczać raz dziennie relacje z życia obozowego

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

GRAFIK ZAJĘĆ DLA DZIECI 2019/2020

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND