strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Zajęcia w kwietniu

W kwietniu (Święta Wielkanocne, egzaminy klas 8, egzaminy gimnazjalne, długi weekend majowy) następują zmiany w grafikach zajęć w szkołach i w CH Land, dla dzieci i dla dorosłych.

 

Szkoły Podstawowe i Przedszkola:

  • Przerwa w zajęciach od 18 do 23 kwietnia (włącznie)
  • Zajęcia podczas egzaminów NIE ODBYWAJĄ SIĘ!
  • 29 kwietnia zajęcia ODBYWAJĄ SIĘ TYLKO w SP 46

Jeśli w szkołach i przedszkolach od 8 kwietnia będzie strajk nauczycieli, zajęcia NIE BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY!

 

CH LAND Dzieci:

  • Przerwa w zajęciach od 18 do 23 kwietnia (włącznie)
  • 29 i 30 kwietnia zajęcia NIE ODBYWAJĄ SIĘ

 

CH LAND Dorośli:

  • Przerwa w zajęciach od 18 do 22 kwietnia (włącznie)
  • 29 i 30 kwietnia zajęcia NIE ODBYWAJĄ SIĘ

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND