strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

System informatyczny w HAND to HAND

W celu ulepszenia współpracy pomiędzy „HAND to HAND” i Państwem, jako rodzicami dzieci uczęszczającymi na zajęcia, od 2019 roku będziemy korzystać z systemu informatycznego.

 

Płynące z tego faktu korzyści to przede wszystkim poprawienie przepływu informacji, możliwość samodzielnego kontrolowania opłat, obecności dzieci na zajęciach, terminu ważności zaświadczeń lekarskich, zgłaszanie nieobecności, a w przyszłości będzie możliwość dokonywanie płatności online

 

WAŻNE: Żeby rozpocząć korzystanie z programu należy ponownie zapisać dziecko na zajęcia i założyć konto użytkownika! Pierwsze 100 osób, które założy konto do dnia 25 stycznia otrzyma bezpłatnie WORKO-PLECAK z limitowanej edycji przygotowanej na 30.lecie „HAND to HAND” lub czarną torbę bawełnianą z logo „HAND to HAND”

 

JAK ZAŁOŻYĆ KONTO:
1. Kliknąć „ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻ 2019
2. W polu „Preferowana lokalizacja” zaznaczyć odpowiednią lokalizacje (np. CH Land lub nr szkoły)
3. W polu „Wybierz zajęcia” zaznaczyć odpowiednie zajęcia
4. Uzupełnić dane dziecka i/lub rodzica
5. Zaznaczyć „DEKLARACJA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO” zapoznając się z jej treścią (dotychczasowe deklaracje „papierowe” tracą ważność z dniem wypełnienia nowego formularza i zostaną zarchiwizowane)
6. Kliknąć wyślij

 

Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez „HAND to HAND” zaprosimy Cię do rejestracji w systemie. Wymagany będzie adres e-mail i indywidualne hasło składające się minimum z 6 znaków)

 

UWAGA!!!
System będzie działał poprawnie od dnia 11 lutego lub po zapisaniu się wszystkich uczestników danych zajęć

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND