strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Formacje KIDS, DZIECI, JUNIORZY

Wszystkie treningi zaczynamy od 10 września włącznie. Harmonogram na poniedziałek:

  • Formacja Dzieci godz. 18.00-19.30 w SP 46 budynek przy ul. Podbipięty 2
  • Formacja Juniorzy grupa A godz. 16.00-19.00; grupa B godz. 17.30-20.30 w sali 218 Land
  • Formacja 16+ godz. 16.30-18.00 w SP 46 budynek przy ul. Podbipięty 2

 

Poniżej proponowane podziały naszych formacji:
LISTA

Roztańczony PGE Narodowy (21, 22 września 2018 r) - impreza została odwołana, wpłacone wpisowe przeksięgujemy na inne imprezy


22 września 2018 r. dodatkowe treningi przygotowujące do Mistrzostw Ursynowa. Wstępny harmonogram (brakuje jeszcze czasu dla choreografii Jazz):

  • 9.00 do 11.00 JEŻE
  • 11.00 do 13.00 LA LA LAND
  • 13.00 do 14.30 PLAZA
  • 14.30 do 16.00 URODZINY

 

Mistrzostwa Ursynowa 2018, dotyczy wszystkich Formacji i Małych Grup (z wyjątkiem nowych choreografii)

  • Termin: 29 września 2018 r., szczegółowy program organizator udostępni po 1-2 dni przed Mistrzostwami
  • Koszty: 30 zł. wpisowe od zawodnika za jedną kategorię gotówką w recepcji HtoH lub przelewem na rachunek Klubu do dnia 7 września
  • Miejsce: Warszawa Ursynów

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND