strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Najbliższe plany dla Formacji

Do dnia 7 sierpnia musimy zdecydować kto weźmie udział w "Roztańczony PGE Narodowy", "Mistrzostwa Ursynowa 2018", "IDO World Show Dance Cups RIESA 2018"

Po zapoznaniu się ze szczegółami proszę o wypełnienie formularza deklaracji udziału do dnia 7 sierpnia.
UWAGA! Formularz należy wypełnić niezależnie od decyzji zaznaczając TAK lub NIE

Formularz deklaracji udziału 

Potwierdzeniem deklaracji udziału w wybranych imprezach jest dokonanie wpłaty wpisowego lub zaliczki do dnia 7 września 2018 r. gotówką w recepcji (recepcja będzie otwarta od dnia 20 sierpnia) lub przelewem na rachunek Klubu. Informacja kto w czym zatańczy będzie podana na podstawie formularza w drugiej połowie sierpnia.

 

Roztańczony PGE Narodowy - IMPREZA ODWOŁANA. Będzie to wyjątkowy Turniej Tańca, ponieważ oprócz rywalizacji w murach Stadionu Narodowego, każdy zawodnik dostanie wejściówkę do wydzielonego sektoru podczas koncertu największych gwiazd muzyki tanecznej z Polski oraz z zagranicy. Proponujemy, żeby w turnieju wzięły udział wszystkie nasze Formacje i Małe Grupy oraz zaawansowani tancerze w kategorii solo Performing Art Improvisation. Ostateczną decyzję które prezentacje zgłosimy podejmiemy na podstawie deklaracji z formularza

  • Termin: 21, 22 września 2018 r., szczegółowy program organizator udostępni po 10 września
  • Koszt: Formacja 40 zł., Mała Grupa 45 zł., solo 50 zł. od zawodnika za jedną kategorię, gotówką w recepcji lub przelewem na rachunek Klubu do dnia 7 września
  • Miejsce: PGE NARODOWY, sala V.I.P. ul. Poniatowskiego 1 w Warszawie

 

Mistrzostwa Ursynowa 2018, dotyczy wszystkich Formacji i Małych Grup

  • Termin: 29 września 2018 r., szczegółowy program organizator udostępni po 1-2 dni przed Mistrzostwami
  • Koszty: 30 zł. wpisowe od zawodnika za jedną kategorię gotówką w recepcji HtoH lub przelewem na rachunek Klubu do dnia 7 września
  • Miejsce: Warszawa Ursynów

 

IDO World Show Dance Cups RIESA 2018, dotyczy Formacji JEŻE i LA LA LAND, Małe Grupy URODZINY i PLAŻA

  • Termin: 21-23 listopada 2018 r.
  • Koszty: zaliczka w wysokości 50 zł. płatna do dnia 7 września (gotówką w recepcji HtoH lub przelewem na rachunek Klubu), całkowity koszt to około 1100-1250 zł. (w tym: licencja roczna IDO, opłata startowa, przejazd, noclegi, wyżywienie ubezpieczenie koszty opieki) Ostateczna kwota będzie znana na początku października
  • Miejsce: Riesa, Niemcy

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND