strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Letni Obóz MURZASICHLE 2018

Już w najbliższą niedzielę, 5 sierpnia zaczynamy Letni Obóz Szkoleniowy MURZASICHLE 2018, poniżej jest kilka ważnych informacji:

  • Zbiórka w dniu 5 sierpnia o godz. 9.00 na parkingu przed budynkiem "B" CH Land (tzw „Mały Land”) ul. Wałbrzyska 11 (drugi parking, licząc od ul. Wałbrzyskiej, jadąc w stronę Ursynowa al. Harcerzy Rzeczpospolitej).
  • Prosimy o sprawdzenie czystości głowy dziecka przed wyjazdem, w przypadku wymagającym leczenia prosimy o poinformowanie wychowawcy.
  • Jeśli dziecko będzie dowiezione lub odbierane indywidualnie prosimy o informację mailem do dnia 2 lipca.
  • Lista rzeczy przydatnych podczas obozu
  • Lista z podziałem na autokary i grupy wychowawcze

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND