strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

KONIEC SEZONU TANECZNEGO 2017/2018

Kończymy powoli zajęcia w szkołach:

 

miejsce

Termin ostatnich zajęć Wysokość ostatniej składki

SP 33

8 czerwca 100 zł

SP 46 klasy „0”

czerwca 100 zł

SP 46 zaawansowani

13 czerwca 90 zł

SP 85

11 czerwca 75zł

SP 107

czerwca 100 zł

SP 146

15 czerwca 75zł

SP 271 wtorki

11 czerwca 100 zł

SP 271 czwartki

14 czerwca 100 zł

SP 313 początkujący i kontynuacja

15 czerwca 45 zł

SP 313 formacja

15 czerwca 200 zł

SP 340 poniedziałki

4 czerwca 50 zł

SP 340 wtorki

12 czerwca 50 zł

SP 340 środy

13 czerwca 50 zł

SP 358

4 czerwca 100zł

Józefosław

29 maja 75 zł

Serock

15 czerwca 35 zł

 

  • Zajęcia dla dzieci w LANDZIE trwają do środy 20 czerwca (zajęcia sobotnie ostatnie 9 czerwca ze względu na SHOW 2018)
  • Składki dla Formacji za czerwiec pozostają bez zmian.
  • Zajęcia dla dorosłych w LANDZIE wg obecnego grafiku trwają do 24 czerwca, potem będą wakacyjne zmiany.

 

Przypominamy o SHOW 2018 kończącym sezon, dla wszystkich dzieci, które wystąpią przewidziane są niespodzianki, dla wszystkich dzieci tańczących w HAND to HAND w ty sezonie czekają koszulki zespołowe i świadectwa ukończenia sezonu tanecznego.

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: 695373704

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND