strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Nabór do nowej Formacja KIDS 2018

Do nowej Formacji „KIDS 2018” zapraszamy dzieci w wieku 6-9 lat, które chcą rozwijać swoje umiejętności w tańcu i akrobatyce, występować na pokazach i zawodach tanecznych, nawiązywać nowe znajomości i dobrze się bawić!

Dotychczasowe lekcje pozostają bez zmian, będziemy na nich kontynuowali pracę rozpoczętą we wrześniu.

 

Pierwsza seria treningów, odbędzie się w sali 75 Centrum Handlowego LAND (Mały Land)
przy ul. Wałbrzyskiej 11, Metro SŁUŻEW w dniach:

  • 17 lutego (sobota), godz. 9.30-11.00
  • 24 lutego (sobota), godz. 9.30-11.00
  • 3 marca (sobota), godz. 9.30-11.00
  • 10 marca (sobota), godz. 9.30-11.00

 

Koszt pierwszej serii treningów 80 zł (4 treningi) lub 25zł za pojedynczy trening. Wpłaty w recepcji lub przelewem . W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz Kids 2018.

Formacja jest dofinansowana ze środków Klubu Sportowego „HAND to HAND 1”

Formularz zgłoszenia

Jeśli chcesz do nas dołączyć zadzwoń 695373704

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND