strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Puchar Polski w Tańcu Sportowym 2021

Puchar Polski w Tańcu Sportowym 2021 JAZZ, MODERN, DISCO, HIP HOP, PAI

 

 • Termin: 26 czerwca 2021 (pierwsza sobota wakacji)
 • Godzina: start o g. 9.00 (szczegóły będą podane w harmonogramie zawodów po zamknięciu zgłoszeń, najpóźniej do dnia dniu 23 czerwca)
 • Miejsce: Sala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 100, ul. Taneczna 54/58 w Warszawie 
 • Dojazd: indywidualny
 • Wpisowe: 40 zł. od osoby za kategorię, 35 zł. dla tancerzy, którzy opłacili składkę PFT na 2021 r.
 • Zgłoszenia:
  • do dnia 17 czerwca 2021 r. (czwartek) dla tancerzy HAND to HAND za pomocą formularza
  • do dnia 18 czerwca 2021 r. (piątek) dla pozostałych klubów poprzez kartę zgłoszenia
 • Wpłaty do dnia 18 maja 2021 r. (piątek) dotyczy tancerzy HAND to HAND (gotówką na recepcji lub przelewem)

REGULAMIN KARTA ZGŁOSZEŃ

formularz zgłoszenia dla tancerzy HAND to HAND

ZAPISZ SIĘ

 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND