strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa 2021

Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa 2021
ODWOŁANY, o nowym terminie poinformujemy wkrótce

 

 • Termin: 17 kwietnia 2021 (sobota)
 • Godzina: 9.00 - 20.00
 • Miejsce: Sala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 85, ul. Narbutta 14 w Warszawie
 • Dojazd: indywidualny
 • Wpisowe: 40 zł. od osoby za kategorię, 35 zł. dla tancerzy, którzy opłacili składkę PFT na 2021 r.
 • Zgłoszenia:
  • do dnia 6 kwietnia 2021 r. (wtorek) dla tancerzy HAND to HAND za pomocą formularza
  • do dnia 7 kwietnia 2021 r. (środa) dla pozostałych klubów poprzez kartę zgłoszenia
 • Wpłaty do dnia 7 kwietnia 2021 r. (wtorek) dotyczy tancerzy HAND to HAND (gotówką na recepcji lub przelewem)

REGULAMIN   Karta zgłoszenia

Formularz zgłoszenia dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND