strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

XX Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca "Muszelki Wigier"

XX Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca "Muszelki Wigier" 2020


Dotyczy:

 • Formacja Kids Gold Jazz i/lub Lalki
 • Formacja Dzieci Jazz
 • Formacja Juniorzy Jazz
 • Flow
 • Flow Mini
 • solo i duety (ochotnicy)

 

 • Termin:  8-10 październik 2020 r. (czwartek - sobota)
 • Miejsce: Suwałki
 • Dojazd: autokar
 • Zbiórka wyjazdowa: 8 października 2020 r. godz. 7.00 CH Land
 • Planowany powrót: 10 października 2020 r., wyjazd z Suwałk ok. godz. 20.00
 • Opłata startowa: 40 zł za pierwszą kategorię, 15 zł za każdą następną kategorię
 • Nocleg: czwartek / piątek / sobota
 • Koszt (uzależniony od ilości zgłoszonych osób):  450 zł + opłata startowa       

      w tym:

     → transport

     → noclegi 

     → wyżywienie

     → koszty opieki i kierowcy

 •  Warunki uczestnictwa:
  → wypełnienie formularza deklaracji udziału do dnia 9 września 2020 r. do godz. 22.00
  → wpłata pełnych kosztów wraz z opłatą startową do dnia 25 września 2020 r.

Formularz deklaracji udziału    Lista zakwalifikowanych
Regulamin zawodów (terminy podanie w regulaminie są nieaktualne)

ZAPISZ SIĘ

 

Bezpłatne zajęcia dla Seniorów

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND