strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursynów 2020

IMPREZA PRZEŁOŻONA, nowy termin nie jest jeszcze znany

 

Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursynów 2020
DISCO i HIP HOP solo/duety/grupy

PAI i DISCO FREESTYLE solo

 

Termin: 14 marca 2020 (sobota)

Godzina: 9-16
Miejsce: Sala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 100, ul. Taneczna 54/58 w Warszawiey
Dojazd: INDYWIDUALNY 
Wpisowe: 30 zł od osoby za kategorię
Dotyczy: solo PAI, Disco Dance i Hip Hop
Zgłoszenia do dnia: 5 marca 2020 r. (czwartek)
Wpłaty do dnia5 marca 2020 r. (czwartek)

 

REGULAMIN     KARTA ZGŁOSZEŃ    PROGRAM

Formularz zgłoszeń (tylko dla tancerzy HAND to HAND)

ZAPISZ SIĘ

 

Bezpłatne zajęcia dla Seniorów

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND