strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2020    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

International Polish CUP 2019

International Polish CUP 2019, Mińsk Mazowiecki

 

  • Termin: 17 listopada 2019 (niedziela)
  • Dojazd: autokar 45 zł od osoby

 

  • wyjazd z parkingu przed małym Landem g. 9.00
  • zbiórka osób tańczących PAI na miejscu o g. 10.15
  • zbiórka osób z formacji na miejscu o g. 12.30

 

  • Godzina: będzie znana po 12 listopada
  • Miejsce: Hala Sportowa SP Nr 1 w Mińsku Mazowieckim, ulica Kopernika 9
  • Wpisowe: 30 zł od osoby za kategorię
  • Bilety:  30 zł  
  • Dotyczy:
    • Formacja Jazz Dzieci (obowiązkowo, próba przed Mistrzostwami Świata)
    • Formacja Jazz Juniorzy
    • Ochotnicy, głównie w kategorii PAI solo
  • ZGŁOSZENIA i wpłaty wpisowego: do dnia 6 listopada 2019 r.

 

Formularz ZGŁOSZEŃ    Program zawodów
Regulamin

 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND