strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Mistrzostwa Polski PZTSport - Radzymin

Mistrzostwa Polski PZTSport - Radzymin

23,24 listopada


Termin: 

 • Kategorie Fantasy Show→SOBOTA, 23 listopada
 • Kategorie Dance Show→NIEDZIELA, 24 listopada

Dojazd: własny lub autokarem, koszt autokaru 40 zł / od osoby za dzień

Miejsce: Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, Al. Jana Pawła II 20 Radzymin

Godzina: wkrótce 

Startowe: 30 zł / od osoby za kategorię 

 

Dotyczy zakwalifikowanych Solistów, Duetów, Grup i Formacji:

 • Formacja Juniorzy Jazz
 • Formacja Juniorzy Odrobina Dzieciństwa
 • Grupa Juniorzy Factory
 • Formacja Dzieci Jazz
 • Formacja Dzieci Sposób na Komara
 • Grupa Dzieci Grill
 • Grupa Dzieci Jazz 
 • Grupa Dzieci Jazz New
 • Formacja Flow Scary
 • Formacja Flow Mini Cukierki
 • Formacja Kids (choreografia Szalone Lalki)
 • Formacja Kids (choreografia Jazz)
 • Solo Fantasy Show Maria
 • Solo Dance Show Lena 
 • Duet Fantasy Show Maria i Lena 

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ MINĄŁ 6.11.2019

Regulamin

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND