strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

PZTSport - Eliminacje Mistrzostw Polski - Łódź

PZTSport - Eliminacje Mistrzostw Polski - Łódź

26 października 2019

 

Szczegóły:

 

 • Termin:   26 października 2019 (sobota)
 • Zbiórka:  w trakcie ustaleń
 • Wyjazd:  w trakcie ustaleń
 • Miejsce zbiórki: "Mały Land"
 • Osoby dojeżdżające we własnym zakresie - zbiórka na miejscu:   podamy po 24 października
 • Miejsce: Łódź, 
 • Dojazd: Autokar lub indywidualny. Koszt przejazdu autokarem (w trakcie ustaleń) ... zł. od osoby - wpłaty do ...... (dojazd dofinansowany ze środków KS Hand to Hand w wysokości ...zł od osoby)

Wpisowe: 30 zł od zawodnika za każdą kategorię

 

Wpłaty gotówką w recepcji lub przelewem do  30 września 2019r.

 

Dotyczy: 

 • Formacja Flow - Scary
 • Formacja Flow Mini - Cukierki
 • Formacja Dzieci - Sposób na komara
 • Grupa Dzieci - Grill
 • Formacja Juniorzy - Odrobina dzieciństwa
 • Grupa Juniorzy - Factory
 • Kids Starsi (zeszłoroczny skład)
 • Solo - Grochal Maria
 • Duet - Grochal Maria/Jańczuk Lena

 

 

FORMULARZ UDZIAŁU

 

Pozostałe koszty (dot. osób które jeszcze nie tańczyły na zawodach PZTSport, np. w Nidzicy 2019/Radzyminie 2019/Warszawie 2019):
• 30 zł. opłata roczna PZTSport (dotyczy osób, które już posiadają licencję i książeczkę PZTSport, ale jeszcze nie dokonały tej wpłaty)
• 30 zł. jednorazowa opłata za licencję zawodnika 
• 10 zł. jednorazowa opłata za wyrobienie książeczki PZTSport 
• 20 zł. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uprawianiem sportu (dotyczy osób, które jeszcze nie dokonały tej wpłaty za 2019 rok)

 

 

Wszyscy zawodnicy muszą mieć zaświadczenie lekarskie o zdolności do uprawiania tańca sportowego wystawionego przez lekarza uprawnionego do orzekania w sporcie, ważność zaświadczenia 6 miesięcy. W celu wystawienia zaświadczenia przyjedzie do nas lekarz sportowy 23 września 2019. Trzeba mieć podstawowe badania: krew, mocz i EKG (może być bez opisu), badania są ważnie 1 rok. Koszt wizyty 65 zł., Zaświadczenia można uzyskać we własnym zakresie i dostarczyć do recepcji do dnia 18 października 2019.

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND