strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

IDO World Jazz and Ballet Championships OSSA 2019

IDO World Jazz and Ballet Championships OSSA 2019

 

Wyjazd do Ossy:
Grupa Dzieci:  6 grudnia 2019 (piątek) 
Formacja Dzieci: 7 grudnia 2019 (sobota) Opieka:

  • Formacja/Grupa Dzieci:  
  • Trener: Małgorzata Grzywińska

 

Zakwaterowanie: Hotel Ossa****

 

Do reprezentacji Polski zakwalifikowały się:

  • Formacja Dzieci Jazz Dance
  • Grupa Dzieci Jazz Dance 

Program ramowy IDO Jazz and Ballet OSSA 2019

Koszty:
250 zł. opłaty IDO (wpisowe, licencja międzynarodowa)
      zł. przejazd Grupa
      zł. przejazd Formacja

      zł. wyżywienie (obiad, kolacja, woda)

      zł. ubezpieczenie
      zł. trener + opieka

RAZEM koszty:      ... zł. (Formacja)       ...  zł. (Grupa+Formacja)

 

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI - proszę sprawdzić termin ważności Dowodu Osobistego lub Paszportu

 

Zaliczka 400 zł do dnia 10 października.

Proszę o wpłatę
 kwoty pomniejszonej o zaliczkę do dnia 9 listopada gotówką lub przelewem na konto Klubu tytułem: imię i nazwisko dziecka, Ossa 2019

 

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND