strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo Mokotowa 2019

Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo Mokotowa 2019, Warszawa

Projekt współfinansowany ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów

 

  • Termin: 16 listopada 2019 r. (sobota)
  • Godzina: start godz. 9.00, część galowa ok. godz. 12.00-13.00
  • Miejsce: Sala Sportowa przy SP 85, ul. Narbutta 14, Warszawa
  • Dojazd: indywidualny
  • Wpisowe: 30 zł od osoby za kategorię
  • Dotyczy:
    • wszyscy, głównie w kategorii PAI Solo
  • ZGŁOSZENIA (dla tancerzy HAND to HAND) i wpłaty wpisowego: do dnia 6 listopada 2019

Zgłoś się na WOLONTARIAT 

Regulamin   Karta zgłoszeń  Program zawodów  Numery startowe HAND to HAND

Formularz zgłoszeń TYLKO dla tancerzy HAND to HAND   Jak czytać program zawodów

ZAPISZ SIĘ

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND