strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

KM IDO Show Dance - RASZYN

Krajowe Mistrzostwa IDO Show Dance - RASZYN

 

Dodatkowe treningi Dzieci i Juniorzy przed KM IDO Show Dance 2019:
 
Formacja Dzieci „Sposób na Komary”:
-Środa, g. 18.00-20.00 SP 107 (trening wydłużony)
-Piątek, g. 17.30 – 19.00, sala 218 CH Land (zamiast klasyki)
-Sobota, niedziela wolna
 
Grupa Dzieci „Grill”
-Środa, g. 16.30 – 18.00 SP 107 (jeśli wszyscy będą mogli)
-Piątek, g. 19.00 – 20.00 sala 218 CH Land (zamiast akro, w g. 20.00-20.30 wracają na akro)
-Niedziela, g. 18.00 – 20.00, sala 218 CH Land
 
Formacja Juniorzy „Odrobina Dzieciństwa”:
-Środa, g. 16.30 – 19.00 z P. Joanną w sali przy ul. Podbipiety
-Piątek, g. 16.00 – 19.00 z P. Joanną w sali przy ul. Podbipiety
-Sobota, niedziela wolna
 
Grupa Juniorzy „Factory”:
Niedziela, g. 18.00 – 20.00, sala 218 CH Land
 
ZESTAWIENIE ZMIAN, czyli to samo tylko w innej formie:
Środa
16.30 – 19.00 Formacja Juniorzy z P. Joanną w sali przy ul. Podbipiety 2
16.30 – 18.00 Grupa Dzieci w SP 107 (jeśli wszyscy będą mogli)
18.00 – 20.00 Formacja Dzieci w SP 107

Piątek
16.00 – 19.00 Formacja Juniorzy z P. Joanną w sali przy ul. Podbipiety 2
16.00 – 17.30 Formacja 16+ sala 218 CH Land (zamiana z Akro)
17.30 – 19.00 Formacja 16+ sala 218 CH Land (zamiana z Tańcem)
17.30 – 19.00 Formacja Dzieci sala 218 CH Land (zamiast klasyki)
19.00 – 20.00 Grupa Grill sala 218 CH Land (pozostali na Akro), 20.00-20.30 akro

Niedziela
18.00 – 20.00, Grupa Grill i Faktory, sala 218 CH Land

 
oraz
19 maja podczas HtoH SHOW i 25-26 maja, szczegóły wkrótce

 

Termin: 31.05-02.06.2019 r. Program szczegółowy zostanie opublikowany po 22 maja, wstępnie:

 • Formacje Juniorzy: 1 czerwiec 2019 (sobota)
 • Formacje Dzieci (2008 i młodsi) i Dzieci Młodsze (2012 i młodsi): 2 czerwiec 2019 (niedziela)
 • Grupy, duety i solo: termin poznamy po 22 maja

MiejsceCentrum Sportu RASZYN, ul. Sportowa 30 w Raszynie k. Warszawy

Dojazd: Autokarem z zespołem lub własny

Dotyczy:

 • Formacja Flow Mini "Chce Cukierka" (rocznik 2012 i młodsi)
 • Formacja Dzieci "Sposób na komary"
 • Formacja Juniorzy "Odrobina Dzieciństwa"
 • Grupa Dzieci "Grill"
 • Grupa Juniorzy "Factory"
 • ochotnicy solo i duety

Opłata startowa: 51 zł od osoby za kategorię

 

Proszę o wypełnienie deklaracji udziału oraz dokonanie opłat startowych do 17 kwietnia:

Formularz deklaracji udziału - LISTA REZERWOWA 

Pozostałe koszty:

 • Składka roczna 2019 PFT: 70 zł. (nie dotyczy tancerzy, którzy już tańczyli w Wałbrzychu)
 • Koszt przejazdu autokarem: poznamy po dniu 24 kwietnia
 • Koszt wyżywienia: jeśli będzie potrzebny to ustalimy 
 • Koszt dodatkowych treningów Małych Grup: 70 zł.
 • Koszt strojów i rekwizytów: poznamy po dniu 17 kwietnia

REGULAMIN

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND