strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

XXIII Puchar Polski w Tańcu Sportowym 2017

XXIII Puchar Polski w Tańcu Sportowym 2017, Radzymin

Dotyczy wymienionych grup i formacji oraz chętnych duetów, solistów

 

Wyjazd autokaru do Radzymina o godz. 8.30 (Mały Land), na miejscu zbiórka o g. 9.45,

koszt 20zł od osoby płatne w recepcji w piątek 9.06 w godz. 16-21.30

PROGRAM

Nasze ostateczne zgłoszenie

Deklaracja zgłoszenia na Puchar, do lekarza oraz przejazd

WAŻNE:

Termin: 10 czerwca 2017 r., start godz. 10.  Deklaracje udziału przyjmujemy do dnia 15 maja

UWAGA! Wszyscy tancerze z formacji muszą się zdeklarować w formularzu czy wystąpią czy nie.

Dojazd: Autokar lub indywidualny, miejsce wyjazdu i kosz zostaną podane po zebraniu zgłoszeń

Wpisowe: 25 zł od zawodnika za każdą konkurencję (gotówką w recepcji HtoH lub przelewem) do dnia 15 maja

Pozostałe koszty:

  • 25 zł. opłata roczna PZTSport (dotyczy osób, które posiadają już licencję i książeczkę PZTSport, ale jeszcze w tym roku nie tańczyły w Nidzicy i nie dokonały tej wpłaty)
  • 30 zł. jednorazowa opłata za licencję zawodnika (dotyczy osób, które jeszcze nie tańczyli na zawodach PZTSport)
  • 10 zł. jednorazowa opłata za wyrobienie książeczki PZTSport (dotyczy osób, które jeszcze nie tańczyły na zawodach PZTSport)
  • 20 zł. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uprawianiem sportu (dotyczy osób, które jeszcze nie dokonały tej wpłaty za 2017 rok)

 

UWAGA, wszyscy zawodnicy muszą mieć zaświadczenia lekarskie o zdolności do uprawiania tańca sportowego wystawionego przez lekarza uprawnionego do orzekania w sporcie, ważność zaświadczenia 6 miesięcy. W celu wystawienia zaświadczenia, w dniu 26 maja (piątek) po godz. 18.30, przyjedzie do nas lekarz sportowy (sala 76 w CH Land). Trzeba mieć podstawowe badania: krew, mocz i EKG, badania są ważnie 1 rok. Koszt wizyty 50 zł., Zaświadczenia można uzyskać we własnym zakresie i dostarczyć do recepcji do dnia 17 maja 2017 r. 

 

Deklarację udziału zgłaszamy przez formularz przyjmujemy do dnia 15 maja. Wszyscy tancerze z formacji muszą się zdeklarować w formularzu czy wystąpią czy nie.

 

Wpłaty (gotówką w recepcji HtoH lub przelewem) przyjmujemy do dnia 15 maja. 

REGULAMIN

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND