strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „MUSZELKI WIGIER 2017”

Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „MUSZELKI WIGIER 2017” - SUWAŁKI

 

Tańczymy "Weterynarza" i do piosenki "Zatańcz" (choreografie przygotujemy wkrótce)

25 maja 2017 r., (czwartek) - wyjazd do Suwałk wczesnym ranem

26 maja 2017 r., (piątek) - przesłuchania konkursowe

27 maja 2017 r., (sobota) - powrót wieczorem, godzina wyjazdu z Suwałk jest zależna od wyników

Koszt 350 zł. (w tym przejazd, noclegi, wyżywienie), wpłaty do dnia 28 kwietnia 

 

Proszę o sprawdzenie listy, brakuje wpłat od kilku osób:

Lista

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND