strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Miesięczne składki członkowskie
obowiązujące od 1 września 2019 r.

Dzieci i młodzież:

 • Akrobatyka
 • Akrobatyka na rurkach - POLE DANCE Kids / Junior
 • Bajko Dance
 • Balet / taniec klasyczny
 • Juniorzy Light / Cheerleading / Disco Dance
 • Hip Hop 
 • Lider Street Dance
 • Jazz Dance
 • Mix Dance
 • Taniec Nowoczesny
 • Trampoliny dla dzieci
 • Video Clip

 

 Ilość treningów w tygodniu

Składka miesięczna

1 zajęcia w tygodniu (1 x 30, 40, 45 lub 55 minut)*  

120 zł. 

1 zajęcia w tygodniu (1 x do 1,5 godziny)*

160 zł.

2 zajęcia w tygodniu (2 x 30, 40, 45 lub 55 minut)* 

200 zł.

2 zajęcia w tygodniu (2 x do 1,5 godziny)   *

300 zł.

Pojedyncze zajęcia (do 1 godziny)*

40 zł.

Pojedyncze zajęcia (do 1,5 godziny)*

50 zł.

Zajęcia próbne (do 1 godziny)*

30 zł.**

Zajęcia próbne (do 1,5 godziny)*

40 zł.**

*Czas trwania zajęć podany jest w grafiku (zależny od wieku dzieci)

**Jeśli dziecko zdecyduje się na zajęcia, które zostały opłacone jako zajęcia próbne, 
opłata ta może zostać wliczona w pierwszą składkę.

 

 • Ostateczna wysokość składki uzależniona jest od długości miesiąca (święta, ferie itp) i znajduje się w systemie Active Now
 • Składki wpłacamy do 10 każdego miesiąca "z góry" gotówką w siedzibie (CH Land), poprzez system DotPay w dostępny w ActiveNow lub na rachunek bankowy Klubu: 83 1500 1865 1218 6011 0141 0000 Klub Sportowy „HAND to HAND 1", ul. Bacha, 02-743 Warszawa. W TYTULE PRZELEWU WPISUJEMY: Składka za miesiąc…, imię i nazwisko dziecka klasę/szkołę lub nazwę grupy. NIE WPISUJEMY: „opłata za zajęcia” ani „opłata za tańce” czy „za taniec i akrobatykę
 • Składki nie podlegają zwrotowi i nie przechodzą na kolejne miesiące
 • Jeśli z pewnych powodów dziecko nie będzie uczestniczyć w zajęciach, to może je odpracować na innych zajęciach dopasowanych wiekowo (w ciągu jednego miesiąca od daty nieobecności). Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie nieobecności przez formularz
 • Jeśli zajęcia zostaną odwołane z naszej winy to zostaną odpracowane w innym terminie lub rozliczone
 • Zniżki dla rodzeństw: 10% (dla każdego dziecka z rodzeństwa przy opłacaniu składki miesięcznej)
 • Zniżki na drugi rodzaj zajęć10% (dotyczy zajęć w tej samej składce miesięcznej lub niższej)
 • Zniżki dla aktywnych: chcesz uczęszczać na więcej niż 2 rodzaje zajęć - zadzwoń - ustalimy dla Ciebie cenę specjalną
 • Zniżki nie sumują się

 

Formacje:
UWAGA! Składki dla formacji są stałe, niezależnie od długości miesiąca i ilości zajęć formacji *

Nazwa Formacji

Składka miesięczna,

za miesiąc kalendarzowy

KIDS NEW i KIDS STARSI

300 zł. za miesiąc

KIDS STARSI "z piątkiem"

340 zł. za miesiąc

FLOW DANCE

340 zł. za miesiąc

DZIECI, JUNIORZY

350 zł. za miesiąc

FLOW MINI

200 zł.za miesiąc

FLOW MINI + 1 zajęcia (akrobatyka lub "balet")

280 zł. za miesiąc

FLOW MINI + 2 zajęcia (akrobatyka i "balet")

300 zł. za miesiąc

* W składkę wliczone są dodatkowe treningi Formacji, które będą organizowane w miarę potrzeb.

Składka nie obejmuję zajęć: Grup, Praktis oraz Warsztatów i choreografii solo/duet. Ze składek są dofinansowywane stroje, wyjazdy itp. Treningi, do końca roku 2019 są dofinansowywane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów lub Ursynów, jeśli nie otrzymamy dofinansowania w roku 2020, składka może ulec zmianie.

 

GRUPY (mini Formacje):

Ilość treningów w tygodniu

Składka miesięczna

 1 zajęcia w tygodniu (1 x 45-55 minut)  70 zł. za miesiąc

 

UWAGI:

 • Składki wpłacamy do 10 każdego miesiąca "z góry" gotówką w siedzibie (CH Land), poprzez system DotPay w dostępny w ActiveNow lub na rachunek bankowy Klubu: 83 1500 1865 1218 6011 0141 0000 Klub Sportowy „HAND to HAND 1", ul. Bacha, 02-743 Warszawa. W TYTULE PRZELEWU WPISUJEMY: Składka za miesiąc…, imię i nazwisko dziecka klasę/szkołę lub nazwę grupy. NIE WPISUJEMY: „opłata za zajęcia” ani „opłata za tańce” czy „za taniec i akrobatykę
 • Składki nie podlegają zwrotowi i nie przechodzą na kolejne miesiące. 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

GRAFIK ZAJĘĆ DLA DZIECI 2019/2020

 
 
 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND