strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Grafik zajęć

 

SP

Szkoła Pod­sta­wowa Nr 46
ul. Wałbrzyska 5

Formularz wstępnego zapisu

Grafik 2018/2019

Start zajęć 13 września

 

Klasy 0-I

poniedziałki i czwartki godz. 13.55-14.40 w dużej sali gimnastycznej

Harmonogram wpłat składek
 

Klasy II-V
poniedziałki i czwartki godz. 13.00-13.45 w dużej sali gimnastycznej

Harmonogram wpłat składek
 

Koszt 180 zł. składka za 8 kolejnych lekcji

 

Dla osób, które z powodu religii lub angielskiego chodza na zajęcia raz w tygodniu, składka wynosi 100zł za 4 zajęcia.

 

12 listopada zajęcia nie odbyły się ze względu na zień wolny od zajęć. prosimy o pomniejszenie składki za grudzień:

o 25 zł dla dzieci, które uczęszczają na zajęcia raz w tygodniu,

o 22,50 zł dla dzieci, które uczęszczają na zajęcia dwa razy w tygodniu

  

 

 

Pierwsze zajęcia są otwarte dla dzieci! 
Mogą przyjść, spróbować i zdecydować!

 

Składki należy wpłacać na rachunek bankowy: 83 1500 1865 1218 6011 0141 0000, Klub Sportowy „HAND to HAND 1", ul. Bacha 26, Warszawa. W TYTULE PRZELEWU: składka za miesiąc…, imię i nazwisko dziecka, klasę/szkołę (np. Ia/46)

Deklaracja Członkowska K.S. "HtoH 1" dla zawodników poniżej 16 roku życia

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 
 
 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND