strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Grafik zajęć

 

SP

 

Szkoła Pod­sta­wowa Nr 340

ul. Lokajskiego 3

 

Poniżej aktualny (na dzień 01.10.2018 r.) grafik zajęć. Proszę pobrać Plan zajęć tanecznych i upoważnienie do odbioru dziecka, wydrukować, wypełnić i przesłac scan lub czytelnego zdjęcia na taniec@handtohand.pl

 

ORYGINAŁ PROSZĘ WKLEIĆ DZIECIOM DO DZIENNICZKA
Dane osobowe instruktorów znajdują się w Świetlicy

 

Dzieci, które jeszcze chcą dołączyć do nauki tańca również prosimy o wypełnienie załączonego upoważnienie w: 

Plan zajęć tanecznych i upoważnienie do odbioru dziecka

Formularz wstępnego zapisu

Grafik 2018/2019:

Taniec Nowoczesny (jazz, disco, elementy baletu, choreografie):

Klasy 0, II, III:

• środy, godz. 15.00-15.45

Klasy I, II, III:

• czwartki, godz. 14.45-15.30 (8 lekcja) 

Klasy III, IV, V:

• czwartki, godz. 13.50-14.35 (7 lekcja) 

Klasy II, IV, V, VI:

• czwartki, godz. 15.40-16.25 (9 lekcja)

Break Dance i Hip Hop

Klasy II-V:

• środa, godz.  15.45-16.30

 

Harmonogram wpłat:

ŚRODY   CZWARTKI  

Ze względu na odwołane przez szkołę zajecia 13 grudnia składka za czwartkowe zajęcia w grudniu to 50zł. 

 

Zajęcia odbywają się w  sali 228 (aula)

WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚWIETLICĄ

Prosimy o zostawienie w świetlicy upoważnień do odbioru dzieci

 

Instruktorzy:

Jacek Sennewald 

Małgorzata Grzywińska

Angelika Zdzieszyńska

Mariusz Adam­czyk

  

Zajęcia z Akrobatyki, Baletu, Disco, Tańca Towarzyskiego, Na Trampolinach i inne oraz zajęcia dla dorosłych znajdziesz

grafiku zajęć 2018/2019 odbywających się w Landzie

   


Koszt 100 zł. (miesięczna składka za 4 kolejne lekcje)

Składki nie podlegają zwrotowi i nie przechodzą na kolejne miesiące. Zgłoszoną nieobecność (zgłoszenia należy dokonać przez formularz na naszej stronie) można odpracować na innych zajęciach odbywających się w naszej siedzibie (CH Land, ul. Wałbrzyska) dopasowanych wiekowo (w ciągu jednego miesiąca od nieobecności). Jeśli zajęcia zostaną odwołane z naszej winy to zostaną odpracowane w innym terminie lub rozliczone.

 

SKŁADKI za tre­ningi pro­szę wpłacać do 10 dnia każ­dego mie­siąca na rachu­nek ban­kowy Klubu: 83 1500 1865 1218 6011 0141 0000, Klub Spor­towy „HAND to HAND 1”, ul. Bacha, 02-743 War­szawa

 

W TYTULE PRZELEWU WPISUJEMY: SKŁADKA ZA MIESIĄC, imię i nazwi­sko dziecka kla­sę­/sz­kołę (np. Ia/340) NIE WPISUJEMY: „opłata za zaję­cia”, „opłata za tańce” itp

Deklaracja Członkowska K.S. "HtoH 1" dla zawodników poniżej 16 roku życia

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 
 
 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND